Obnova poriadku pod vypáleným hradom Krásna Hôrka

10. marca 2012 v deň volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zachvátil jeden z najkrajších a najzachovalejších hradov na Slovensku – hrad Krásna Hôrka rozsiahly požiar. Oheň, ktorý spôsobil na hrade obrovské škody, založili cigánski extrémisti z neďalekej osady, patriacej k obci Krásnohorské Podhradie.

Toto bezprecedentné zničenie našej národnej kultúrnej pamiatky – hradu, ktorý nikdy nedobili ani tureckí okupanti, nenechalo chladným ani Ľudovú stranu Naše Slovensko a jej predsedu Mariana Kotlebu. Po sérii protestných akcií, ktoré sme usporiadali, sa nás rozhodol podporiť aj miestny občan Štefan Szaniszló, ktorý má sám dlhodobé problémy a negatívne skúsenosti s cigánskymi extrémistami. Pozemky pána Szaniszlá – dedičstvo po jeho predkoch, totiž okupujú miestni Cigáni, ktorí si na nich postavili nelegálne čierne stavby.

S cieľom vyriešiť tento protiprávny a do neba volajúci prípad, týkajúci sa mnohých občanov Slovenska, pán Szaniszló daroval časť svojich pozemkov Marianovi Kotlebovi. Napriek nášmu enormnému úsiliu o vyriešenie tohto problému právnou cestou, dodnes nedošlo k jeho náprave. Štátne orgány, ani samospráva totiž neboli schopné a ani ochotné nastoliť poriadok a spravodlivosť. Nedokázali ochrániť slušných občanov SR a postarať sa o to, aby platil zákon pre všetkých rovnako. Cigánski extrémisti pod ochranou polície teda ešte stále okupujú pozemky, ktoré ulúpili ich právoplatným majiteľom.

Podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR:  „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje.“ Toto základné ľudské právo bolo v prípade pozemkov pod Krásnou Hôrkou ich právoplatným majiteľom, vrátane Mariana Kotlebu, odňaté.

Podľa čl. 32 Ústavy SR: Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“  

Vzhľadom na to, že účinné použitie zákonných prostriedkov, ako aj činnosť ústavných orgánov bola v tomto prípade znemožnená, občania, ktorí sú majiteľmi týchto pozemkov majú plné právo postaviť sa na odpor a vziať si späť to, čo im právom patrí. Preto sa Vás v ankete na našej webstránke pýtame, či súhlasíte s tým, aby Marian Kotleba zbúral nelegálne stavby na svojom pozemku pod hradom Krásna Hôrka.