Najvyššiemu súdu prekáža známa štúrovská pieseň Hej Slováci! a hlinkovo heslo: Za Boha a za národ!

Najvyšší súd SR dnes (1. júna 2016) potvrdil účelové politické rozhodnutie kaliňákovho Ministerstva vnútra SR a odmietol tak zaregistrovať občianske združenie Ľudová stráž. Návrh na jeho registráciu podal ešte koncom roka 2012 predseda ĽS Naše Slovensko a banskobystrický župan Marian Kotleba. Slúžiť malo na podporovanie fyzického a duchovného rastu členov, stráženie kresťanskej viery a slovenského národného prebudenia a v neposlednom rade na zveľaďovanie životného prostredia. Ministerstvo aj súd si však našli smiešnu zámienku, prečo jeho existenciu nepovoliť. Prekáža im, že stanovy Ľudovej stráže používajú štúrovskú hymnickú pieseň Hej Slováci!, hlinkovo heslo: Za Boha a za národ! či tradičný národný pozdrav, vytvorený ešte slovenskými katolíckymi skautmi: Na stráž! Dnešný rozsudok preto nemožno chápať inak, ako priamy útok na kresťanské a národné hodnoty!

Používaním tejto symboliky má vraj dochádzať k porušovaniu práv maloletých členov na to, aby boli vychovávaní v duchu demokracie, tolerancie a humanizmu. Podľa súdu symbolika Ľudovej stráže odkazuje na prvú Slovenskú republiku (1939-1945). A práve tento štát, podľa falošnej interpretácie našich národných dejín, považujú komunistickí a neslovenskí historici za „totalitný“. Pravda je však celkom iná.

Súd svojim absurdným rozsudkom neváhal vystúpiť proti používaniu známej hymnickej piesne Hej Slováci!, ktorú vytvoril ešte v roku 1834 štúrovský básnik Samo Tomášik. Nelegálne má byť aj heslo Za Boha a za národ!, ktoré bežne používal až do svojej smrti jeho autor – otec národa Andrej Hlinka – teda osobnosť, ktorej zásluhy o slovenský národ uznáva aj zákon č. 531/2007 Z. z. A samozrejme aj tradičný národný pozdrav Na stráž!, zavedený Slovenským katolíckym skautingom – v roku 1933, ako náhrada českého Buď připraven! Všetky uvedené symboly teda uzreli svetlo sveta dávno predtým, než vznikla prvá Slovenská republika!

Rozsudok Najvyššieho súdu SR tak priamo útočí na tradičné slovenské národné a kresťanské hodnoty, ktoré táto symbolika vyjadruje. Organizovať mládež v duchu hesla: Za Boha a za národ! podľa verdiktu súčasného „demokratického“ systému, založeného na bezbrehom liberalizme, nie je legálne! Na druhej strane systému nijako neprekážajú rôzne homosexuálne spolky, ktoré propagujú najrôznejšie sexuálne úchylky. Tie sú totiž plne v súlade s plánmi istých skupín morálne rozložiť a tak ľahšie ovládnuť národy.

Absolútnu účelovosť a politickú zaujatosť tohto rozhodnutia dokazuje napokon aj skutočnosť, že túto symboliku používajú aj iné legálne občianske združenia, ktoré sú registrované Ministerstvom vnútra SR. Čo je však dovolené im, nie je dovolené združeniam, ktoré zakladajú skutoční oponenti tohto skorumpovaného systému – medzi ktorých patrí nepochybne aj predseda ĽS Naše Slovensko Marian Kotleba.

Viac o informácií o prípade prinesieme po doručení písomného vyhotovenia rozsudku.