Najčastejšie mýty a klamstvá o Marianovi Kotlebovi a Ľudovej strane Naše Slovensko

Väčšina slovenských médií je vlastnená finančnými skupinami (napr. denník Pravda a televízia JOJ patria pod J&T, denníky SME, .týždeň, Trend, Profit patria skupine Penta, televízia Markíza patrí americkej skupine CME, Hospodárske noviny patria Andrejovi Babišovi, televízia TA3 patrí Ivanovi Kmotríkovi, atď.). Niet preto divu, že väčšina z týchto médií vedie proti Marianovi Kotlebovi a Ľudovej strane Naše Slovensko negatívne a ostré mediálne kampane. Cieľom týchto štvavých kampaní je zdiskreditovať našu činnosť a uchrániť súčasný systém v celej jeho forme tak, aby aj naďalej vyhovoval v prvom rade majiteľom týchto médií. Radi by sme preto raz a navždy vyvrátili mýty, ktoré sa o nás a našej činnosti korporátne médiá rozširujú:

 

Mýtus: ĽS Naše Slovensko je rasistická strana zameraná len na riešenie cigánskeho problému

billboard_meter-2Nie sme strana jednej témy a ponúkame komplexnú, ucelenú alternatívu rozvoja Slovenskej republiky. Kým zmyslom ostatných politických strán sa stal samoúčelný boj proti opozícii, náš boj nie je zameraný „proti niečomu“, ale „za niečo“. Bojujeme v prvom rade za to, aby zákon platil pre všetkých rovnako. Prirodzene, že presadzovanie princípu rovnosti pred zákonom sa nepáči nielen asociálom, ale aj zlodejom v bielych golieroch a tak nás často označujú za extrémistov. Samozrejme, nedokážeme bezprostredne ovplyvniť občasné nevhodné správanie sa niektorých našich sympatizantov a rovnako nemôžeme niesť zodpovednosť za niektoré ich výroky, ktoré na verejnosti zaznejú, často pod vplyvom vybičovaných emócií a zúfalstva.


Mýtus: Cigánsky problém sa nedá vyriešiť

Prvoradou úlohou každej vlády je zabezpečiť prežitie národa v dlhom období. Cieľom populačnej politiky štátu musí byť preto zvyšovanie počtu slušných a perspektívnych ľudí, nie podpora rozmnožovania neprispôsobivých a nepoužiteľných asociálov, ktorí ťahajú štát len do mínusu. Naviazanie sociálnych prídavkov na vzdelanie a pracovitosť je jedným zo základných predpokladov, ako zamedziť rastu asociálnej časti populácie. Naše návrhy riešení nie sú diskriminačné, nakoľko povinnosťou demokratického systému nie je garantovať rovnosť výsledkov, ale len maximálnu možnú rovnosť príležitostí. V súčasnom spoločenskom zriadení má každý rovnakú možnosť získať bezplatné vzdelanie a táto možnosť zostane aj naďalej zachovaná. Podporou tvorby pracovných miest bude možné zabezpečiť každému minimálne jednu pracovnú ponuku, po ktorej odmietnutí sa však daný občan zaradí do kategórie dobrovoľne nezamestnaných, čím sa vzdá nároku na sociálne dávky.


Mýtus: Členovia ĽS Naše Slovensko nemajú radi homosexuálov

1496967_747215645297139_1331152687_nZvýšenú popularitu homosexuality vnímame v prvom rade ako sprievodný jav všeobecného spoločenského úpadku, nie ako bezprostrednú príčinu tohto úpadku. Rovnako ako sa v histórii podobné dekadentné javy objavovali pred úpadkom veľkých civilizácií (Sodoma a Gomora, úpadok starovekého Grécka, Rímskej ríše, atď.), tak aj dnes vnímame homosexualitu a transsexualitu ako predzvesť konca civilizácie západného typu. Úprimne sa mýliacim, sexuálne dezorientovaným ľuďom vyjadrujeme pochopenie a podporu v ich neľahkom osobnom zápase. Pre afektovaných a perverzných jedincov, ktorí svoju sexuálnu úchylku povyšujú na(d) úroveň úprimnej a trvácnej lásky klasického manželského páru však nebudeme predstierať pochopenie!


Mýtus: ĽS Naše Slovensko má totalitné sklony a neuznáva slobodu slova

Naopak. Rešpektujeme slobodu slova a názoru každého jednotlivca a odmietame totalitné ideológie, akou bol napríklad komunizmus, resp. socializmus. Uvedomujeme si, že spoločenský systém založený na potláčaní osobných názorov a slobôd je skôr či neskôr odsúdený na zánik. Odmietame však súčasnú „anarchiu slova“, v ktorej počuť viac krik mimovládnych aktivistov zo zahraničných organizácií, než skutočných slovenských odborníkov. Odmietame pojem „politická korektnosť“ ako novodobú formu cenzúry, prostredníctvom ktorej môže byť každý označený za extrémistu. Bezbrehý liberalizmus je príčinou mnohých závažných spoločenských problémov v súčasnosti. Na rozdiel od liberálov nevidíme riešenie týchto problémov v ešte väčšom povoľovaní pravidiel, ale v návrate k tradičným hodnotám a k zdravému rozumu.


Mýtus: Členovia ĽS Naše Slovensko sú katolícki fanatici

ĽS Naše Slovensko sa otvorene hlási ku kresťansko-katolíckym princípom. Neznamená to však, že sme náboženskí fanatici, ktorí vysedávajú celé dni len v kostole a odmietajú akýkoľvek iný pohľad na svet. Bez ohľadu na náboženský podtext považujeme desatoro Božích prikázaní za základný pilier prežitia každej spoločnosti, ako súhrn univerzálne platných pravidiel, ktorých nedodržiavanie vedie nevyhnutne k úpadku a konečne až k zániku civilizácie.


Mýtus: ĽS Naše Slovensko je extrémistická strana

IMG_20150808_152659-–-kópiaNie je. Je pozoruhodné, že to o nás rozširujú najmä médiá a ľudia, ktorí nás zvyčajne ani nepustia k slovu, aby sme im nemohli dokázať opak. Všetky akcie a názory ĽS Naše Slovensko sú plne legitímne. Dôkazom toho je existencia našej strany už od roku 2010, napriek veľmi silným snahám istých skupín o náš zákaz. Uznávame však, že miera nášho nasadenia môže vyznieť (v porovnaní s letargiou a vlažnosťou ostatných politických strán) extrémne. To však nedokazuje náš „extrémizmus“, ale skôr vyhorenosť ostatných strán.


Mýtus: ĽS Naše Slovensko je len „ďalšia politická strana“

Nie je! Neprispôsobujeme svoj program oportunisticky realite, ako to robia iné strany. My prispôsobujeme realitu našej vízii a princípom. Sme hrdí Slováci a naším cieľom nie je zapáčiť sa za každú cenu. Nechceme súťažiť s profesionálnymi klamármi z politiky o hlasy každého jedného voliča a pretekať sa, kto rozdá na predvolebnom mítingu viac klobás a sľubov. Presviedčame v prvom rade vlastným príkladom a až potom argumentami. Sme pokorní, no nie skromní. Hrdí, no nie namyslení. Našim poslaním nie je ťahať ostatných dole, ale naopak – pomáhame im ísť hore. Veríme, že na Slovensku je mnoho kvalitných ľudí, v ktorých drieme potenciál a ktorí po konfrontácii s naším pohľadom na vec môžu zmeniť svoj pohľad na našu činnosť.


Mýtus: Uznávaním 1. Slovenského štátu propagujeme fašizmus

Prvý Slovenský štát uznávame nie kvôli tomu, že vznikol v područí Tretej ríše, ale kvôli tomu, že to bol náš prvý štát. Netvrdíme, že všetky udalosti počas tohto obdobia boli pozitívne. Schvaľovaním 1. Slovenského štátu neschvaľujeme zločiny nacizmu, rovnako ako ani schvaľovaním demokracie neschvaľujeme viac než 40 tisíc popráv, ktoré prebehli počas Veľkej francúzkej revolúcie. Sme si vedomí, že fašizmus, podobne ako každá iná ideológia, bol produktom svojej doby a ľudí žijúcich v danej dobe a akékoľvek túžby po jeho návrate sú odtrhnuté od reality dneška.


Mýtus: ĽS Naše Slovensko nie je moderná strana a žije zabudnutá v minulosti

Nesústredíme sa na vyvolávanie duchov minulosti a vykopávanie starých problémov a rán ale naopak, hľadíme v prvom rade do budúcnosti. Neodmietame to, čo je nové, odmietame len to, čo vedie k horšiemu. Uvedomujeme si, že žijeme v 21. storočí, v ére kozmických lodí, v ktorej nás čakajú doteraz nepoznané prekážky a výzvy (demografické problémy, digitalizácia spoločnosti, atď.). Sme však presvedčení, že jedine pevným pridržiavaním sa zdravého rozumu a tisícročných hodnôt dokážeme prežiť divoké fluktuácie a nástrahy súčasnej doby.


Mýtus: ĽS Naše Slovensko je financovaná neznámymi osobami v pozadí

ĽS Naše Slovensko je jedna z mála politických strán, ktoré nie sú financované žiadnymi mecenášmi. Našu činnosť rozhodne nerobíme pre peniaze, ani pre kariéru. Skôr naopak, každý člen strany obetuje časť svojich úspor, času a kariéry pre spoločnú dobrú vec.


Mýtus: ĽS Naše Slovensko preferuje pri obsadzovaní pozícií „stranícke tričko

Výberovým konaním môže častokrát prejsť človek, ktorý je síce odborne zdatný, ale morálne to môže byť egoista, alebo aj podvodník, ktorý vo všetkých ostatných ohľadoch predstavuje problém. Takíto „odborníci“ riadia chod verejných vecí už dlhé desaťročia a vidíme, kam to so Slovenskom dotiahli. Ak máme za chod nejakej inštitúcie prebrať politickú, hmotnú a osobnú zodpovednosť, tak strategické pozície nemôžeme zveriť neznámemu človeku z ulice. Preto rovnako ako Cirkev zverí správu farnosti svojmu farárovi, ako firma zverí riadiacu pozíciu svojmu zamestnancovi, tak aj my zverujeme zodpovedné pozície ľudom, ktorým veríme a na ktorých sa môžeme aj v morálnej rovine spoľahnúť. Na našich riadiacich pracovníkov sú kladené najvyššie požiadavky a od nikoho nežiadame viac, než sami od seba.