Marian Kotleba: Prestaňme sa hanbiť za Ježiša Krista!

Ježiš KristusBoh odovzdal ľuďom svoje posolstvá prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista, pretože nás dostanú hlbšie do poznania božských Tajomstiev. Tie nás učia, že keď sa priblížime k Bohu, nadobudneme väčšiu svätosť a vložíme do Neho svoju vieru, život začne dávať väčší zmysel a bude naplnený. Písmo Sväté znázorňuje, že naša odmena nemusí byť okamžitá, no ak máme vieru v Boha skrze Ježiša Krista, stále môžeme získať vnútorný pokoj a pocit zmysluplnosti hoci aj v našom trápení. A aj keď nemusíme získať tieto dary hneď, určite na nás čakajú a Boh tento prísľub vyplní. Boh si všíma a počúva svojich verných. Slová svätého Evanjelia hovoria jasnou rečou: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý kto prosí dostane, a kto hľadá nájde, a kto klope tomu otvoria.

Pri týchto slovách večnej Pravdy si, bratia a sestry, spomeňme na slová a činy, ktoré v priebehu svojho celoživotného poslania, ale hlavne posledných dní, verejne vyslovil predseda a volebný líder Ľudovej Strany Naše Slovensko – Marian Kotleba. Tento bez akéhokoľvek zaváhania postavil na najvyšší piedestál Boha a službu národu. Slovami Prestaňme sa hanbiť za Ježiša Krista, mnohým otvoril oči, ale aj mnohým zatvoril ústa.


Čo viac môže človek povedať? V tejto jednej vyslovenej vete je vyjadrená hlboká morálna filozofia nie len samotného Mariana Kotlebu, ale aj všetkých ostatných kandidátov Ľudovej Strany Naše Slovensko, ktorí sa uchádzajú o dôveru voličov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Prestaňme sa hanbiť za Ježiša Krista. Priame, pravdivé, úprimné a bez okolkov. Vyslovené tak, ako dlhé roky poznám Mariana Kotlebu, slová, ktoré žiadnu hlbšiu analýzu nepotrebujú. Samozrejme, že samotná a konkrétna politická činnosť má omnoho viac odtieňov, problémov, skutkov. Ale ako povedal významný kresťanský filozof a spisovateľ A.W. Tozer: „Nesmieme klamať samých seba – Ježiš nenávidel hriech. Moderní kresťania nadobudli vplyvom prostredia falošné presvedčenie, že ak chceme byť dobrými kresťanmi, musíme byť schopní ticho priasť (ako mačky) a akceptovať všetko, čo sa deje vôkol a to s kresťanskou toleranciou a pochopením. Práve naopak! Musíme prejaviť horlivé nadšenie pre vieru v Ježiša Krista a hájiť Pravdu, pod čo spadá aj oponovanie nespravodlivosti hlbokým silným odporom.“

Nespravodlivosť je v rôznych formách na dennom poriadku v našej slovenskej spoločnosti. Dutých fráz opozeraných politikov sú plné ulice, kričia na nás zo všetkých reklamných plôch po celom Slovensku. Preto sa na záver, slovenský volič, pýtam: Slovenský volič, opäť naletíš? Opäť odovzdáš svoj hlas tým, ktorí Ťa roky ohlupujú, ale Ty máš pocit, že svojim hlasom sa zúčastňuješ riadenia vecí verejných, aj keď to už o pár týždňov hlboko oľutuješ? Neboj sa slovenský volič. Ľudová Strana Naše Slovensko, ktorej svoj hlas odovzdáš, do poslednej litery naplní svoj volebný program a ciele, s ktorými sa uchádza o Tvoju priazeň. Tvoj hlas neprepadne. Slovenský volič ver, že pred Tvojim marcovým hlasovaním sa už dnes mnohým parlamentným matuzalemom istá časť tela sťahuje a oči majú vypúlené od strachu. Neboj sa slovenský volič!

Mgr. Miroslav Šuňal
kandidát na poslanca NR SR
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko