Stanislav Mizík bojuje v parlamente za obeť brutálnej vraždy asociála

Dňa 16.3.2019 t.j. v sobotu v noci, sa pri hostinci Turzák v Dobšinej odohral zločin vraždy. Páchateľom činu bol Ondrej, ktorý bol v roku 2014 odsúdený za násilnú trestnú činnosť. Výkon trestu ukončil koncom marca tohto roku. Týždeň po prepustení z výkonu trestu vykradol miestny hostinec, pričom bola spôsobená veľká škoda odhadovaná na 7 000 euro. A týždeň po vykradnutí hostinca, mu majiteľ nechcel poskytnúť alkohol zadarmo, doniesol si kolík a brutálne vraždil. Podľa výpovede svedkov dokonca jeho partnerka ešte stihla napadnutého okradnúť.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti, poslanec za klub Ľudová strana Naše Slovensko Stanislav Mizík podal interpeláciu adresovanú ministrovi spravodlivosti:

  1. Prečo páchateľ po vykradnutí hostinca, kde bola spôsobená škola, nebol umiestnený do vyšetrovacej väzby, zvlášť pri prihliadnutí na jeho kriminálnu minulosť, čo v konečnom dôsledku umožnilo tomuto páchateľovi vraždiť?
  2. Prečo prokurátor rozhodol o vyšetrovaní na slobode pre tohto kriminálnika?
  3. Nebolo by potrebné, aby v takýchto prípadoch, kde je dôvodný predpoklad na páchanie ďalšej trestnej činnosti takýchto páchateľov umiestniť do vyšetrovacej väzby, zvlášť pri prihliadnutí na ich minulosť? Prečo sa neuplatnil paragraf 69 ods. 1 Trestného poriadku po c): Dôvod pre vzatie do väzby je obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti… atď.

„To si myslíte, že prepustený z výkonu trestu, keď hneď po týždni spácha trestný čin, nebude pokračovať vo svojom protiprávnom konaní? Neumožnilo mu to v konečnom dôsledku vraždiť?!“, spýtal sa ministra poslanec Mizík.

V odpovedi minister Gál opäť len alibisticky konštatoval, že z titulu jeho funkcie mu nevyplýva oprávnenie zasahovať do činnosti súdov, ktoré sú nestranné a nezávislé orgány súdnej moci a tiež že nie je oprávnený zasahovať do činnosti prokuratúry.
Vážnosť svojich slov mohol pán minister dokázať o pár dní aj v praxi, avšak zachoval sa ako úplný amatér, ktorý svojím konaním pohŕda tak dôležitou inštitúciou akou je Najvyšší súd Slovenskej republiky. Počas čítania rozsudku k návrhu o rozpustení ĽS Naše Slovensko minister spravodlivosti Gábor Gál vyhlásil, že podľa jeho názoru je ĽS Naše Slovensko fašistická strana. „Fašizmus nepatrí na Slovensko,“ povedal po príchode do budovy Najvyššieho súdu v ktorej práve prebiehal súdny proces. Senát NS SR však návrh na rozpustenie parlamentnej ĽSNS zamietol.
Kiež by minister Gál rovnako intenzívne bojoval za práva slušných ľudí rovnako, ako bojuje proti virtuálnemu fašizmu.