Chránime slovenské lesy! Asociálov sme prichytili priamo pri nelegálnom výrube

Existencia osád plných neprispôsobivých asociálov predstavuje pre všetky obce v ich okolí nespočetný rad rôznych problémov. Okrem neustáleho pocitu strachu, neznesiteľného zápachu, rizika rýchlo sa šíriacich infekčných chorôb a najrôznejších foriem kriminality, musia slušní ľudia v blízkosti osád znášať aj obrovskú ekologickú záťaž. Tú spôsobuje hromadenie ton odpadu v osadách a v ich okolí, ako aj neexistujúca kanalizácia, čo často vedie ku kontaminácii podzemných vodných zdrojov či potokov a riek tečúcich v ich blízkosti.

Obrovský problém však predstavuje aj majetková kriminalita týkajúca sa lesov v okolí cigánskych osád. Oblasti, kde kedysi stáli husté lesné porasty sa kvôli nelegálnemu a primitívnemu spôsobu ťažby dreva, ktorý používajú cigánski asociáli, menia na vyrúbané pláne.

Ako je známe, asociáli, ktorí od štátu dostávajú nemalé finančné prostriedky vo forme rôznych dávok, prídavkov či invalidných dôchodkov, tieto peniaze takmer okamžite minú na alkohol a hazard, a tak im v rodinnom „rozpočte“ neostáva na nákup palivového dreva, ktorým by si zabezpečili vykurovanie svojich príbytkov. Zima ich tak vyháňa do okolitých lesov, odkiaľ sa vracajú s celými stromami, ktoré následne v bezpečí a súkromí cigánskej osady spracujú a spália. Nezaujíma ich ani to, že páchajú trestnú činnosť, ani kto je vlastníkom takýchto lesných plôch, neuvažujú v intenciách zodpovednosti za svoje konanie, iba uspokojujú svoje aktuálne potreby, bez ohľadov na možné následky.

Reálna prax mužov policajného zboru však ukázala, že krádeže dreva páchané asociálmi v drvivej väčšine prípadov ostávajú nepotrestané, pretože súčasná legislatíva neumožňuje efektívne postihy takýchto páchateľov a neposkytuje ani policajtom potrebné právomoci. Policajti totižto musia páchateľov protiprávneho výrubu chytiť pri samotnom čine, a aj vtedy je dokazovanie náročným procesom. Ak teda v lese narazia na skupinu desiatich asociálov vybavených veľkými sekerami či pílami, ktorí k danému lesu nemajú žiaden vlastnícky vzťah, nie sú ani lesníci alebo poľovníci, aj tak nemôžu reálne urobiť nič, pretože samotný pohyb s nástrojom umožňujúcim efektívny výrub stromov po lese nie je trestným činom ani priestupkom. Všetci však vedia, že títo asociáli sú v lese iba za účelom nelegálneho výrubu.

ĽS Naše Slovensko preto  v NR SR predložila návrh zákona, ktorý by poskytol štátnym orgánom nové právomoci umožňujúce postihovať páchateľov takejto trestnej činnosti ešte v štádiu plánovania. O našom návrhu zákona sa dočítate tu. Takmer nikto okrem našich poslancov však túto novelu nepodporil. Všetci poslanci, ktorí nezahlasovali za tento návrh zákona tak dali jasne najavo, že ich problematika ochrany prírody nezaujíma.

V nedeľu 11. februára sa členovia ĽS Naše Slovensko z okresných organizácií v Poprade a Kežmarku stretli s niekoľkými obyvateľmi obce Stráne pod Tatrami, z ktorých jeden bol ochotný nahrať svedectvo o tom, ako asociáli zničili celý les v blízkosti osady. Z dôvodu obavy o svoju bezpečnosť pred asociálmi však musel zostať v anonymite. Súčasťou nášho stretnutia bol aj výjazd na územia bývalých lesov v Stráňach pod Tatrami, kde sa už z diaľky ozývali údery sekerou. Takmer okamžite sa nám podarilo zadržať páchateľov nelegálneho výrubu, ktorým sme zabavili sekery a odovzdali ich do rúk polície.

V prípade, že štandardné politické strany budú aj naďalej odmietať riešiť túto problematiku, tak o pár desaťročí budeme na majestátne lesy na východnom Slovensku spomínať len z fotografií a videí. Ak chceme tento problém vyriešiť, tak týchto štandardných politikov musíme jednoducho vymeniť.

Milan Mazurek
poslanec NR SR