Pripomíname si 1150 výročie úmrtia sv. Cyrila, apoštola Slovanov

Dnes uplynulo 1150 rokov od úmrtia sv. Cyrila – Konštantína Filozofa († 14.2.869, Rím), jedného z dvoch najvýznamnejších slovanských vierozvestcov na území Slovenska. Sv. Cyril spolu so svojim bratom sv. Metodom sa obrovskou mierou zaslúžili o rozšírenie a upevnenie kresťanskej viery medzi našimi predkami.

Bol to práve sv. Cyril, ktorý sa výraznou mierou podieľal na preklade sv. Biblie a mnohých ďalších, nielen cirkevných dokumentoch, do nášho vtedajšieho jazyka – staroslovenčiny. Náš jazyk úspešne obhájil aj pred samotným pápežom Hadriánom II v Ríme. Jazyk našich predkov sa tak stal v poradí štvrtým liturgickým jazykom v západnej Cirkvi popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. Slovenský národ tak sv. Cyril pomohol zaradiť medzi popredné svetové národy. Vďaka tomuto upevneniu a pozdvihnutiu slovenskej kultúry a civilizácie sme dokázali prežiť tisícročie existencie bez vlastného štátu, inváziu tureckých moslimských či iných ázijských dobyvateľov, ako aj tvrdú maďarizáciu v 19. storočí.

ĽS Naše Slovensko si veľmi dobre uvedomuje, že slovenský národ prežil a je dnes kresťanským národom, práve zásluhou sv. Cyrila a jeho brata sv. Metoda – týchto Apoštolov Slovanov, a preto nikdy nezabudne na ich duchovný odkaz, na ktorom musí stáť nielen súčasná Slovenská republika, ale celá kresťanská Európa.