Kaliňák vyčlenil na projekty pre Cigánov už 55 miliónov eur!

romoviaSplnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz si vo vláde vybavil, že projekt tzv. rómskych občianskych hliadok bude pokračovať. Ministerstvo vnútra tento nápad odobrilo. Na pokračovanie hliadok dajú 10 miliónov eur a už v apríli má vyjsť Národný projekt Miestne občianske poriadkové služby.

Ravasz tvrdí, že v minulosti bol projekt hliadok natoľko úspešný, že po jeho ukončení mnoho miest a obcí v projekte pokračovalo a hliadky financovalo z vlastných zdrojov. Od apríla budú môcť žiadať mestá a obce žiadať peniaze od Kaliňáka.

Expert na cigánsku problematiku z ĽS Naše Slovensko, sociológ PhDr. Štefan Surmánek, CSc. však tvrdí niečo iné.

Tieto hliadky sú podľa jeho skúseností zbytočné, lebo nezabránili mnohým konfliktom ako medzi samotnými cigánmi, tak ani medzi cigánmi a bielymi. V podstate bola ich činnosť neúspešná a neefektívna, uvádza Štefan Surmánek a popisuje dôvody, prečo hliadky už v princípe nemohli správne fungovať.

Pri výkone svojej činnosti cigánske hliadky nemohli zaujímať skutočne objektívne postoje, pretože by sa voči nim postavili príslušníci ich vlastného etnika, čím by sa medzi Cigánmi skompromitovali a vyčlenili sa z im vlastného prostredia. Nie náhodou sa na činnosti cigánskych hliadok v tých najrizikovejších lokalitách museli podieľať aj príslušníci štátnej, resp. obecnej polície

Členovia týchto hliadok svoju činnosť chápali predovšetkým ako ľahký a v podstate aj bezprácny spôsob získania ďalšieho príjmu. To bola hlavná a v prípade väčšiny členov týchto hliadok aj jediná motivácia. Určite tou motiváciou nebola snaha zabezpečiť poriadok.

8C3YR3qETS2SWna4coGEUw-Oskar-Dobrovodsk-m-probl-m-s-R-mamiToľko stanovisko nášho špecialistu Štefana Surmánka. Spomeňme si, že od októbra 2016 Ministerstvo vnútra schválilo dva projekty: „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ a „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v celkovej výške takmer 45 miliónov eur. Ministerstvo vnútra sa tým dokonca chváli na svojej webstránke. Ak k tomu pridáme najnovších 10 miliónov eur za cigánske hliadky, tak dokopy dáme 55 miliónov na riešenia, v ktoré takmer nikto neverí.

Tieto projekty, pokiaľ sú určené len pre Cigánov, sú okrem iného diskriminačné a v rozpore s Ústavou SR, kde sa v Článku 12 v odseku 2 jasne píše, že „Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Aj v tomto prípade však platí, že ryba smrdí od hlavy. Projekty, prostredníctvom ktorých vláda rozdáva peniaze pracujúcich daňových poplatníkov Cigánom len potvrdzujú, že vláde v skutočnosti nejde o vyriešenie tohto problému, ale o získanie voličskej podpory v cigánskych komunitách.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko