V Bratislave sme si pripomenuli 79. výročie smrti Otca národa – Andreja Hlinku

spomienka - andrej hlinka 2017 (5)

Tento rok si pripomíname 79 rokov odo dňa, kedy dotĺklo srdce Otca národa – Andreja Hlinku. Narodil sa 27. septembra 1864 v Černovej. Bol predovšetkým kňazom, národovcom, politikom a publicistom, no neváhal sa zapojiť do čohokoľvek, čo by povznieslo prostý ľud. Celý svoj život zasvätil boju proti útlaku nášho národa. Za Uhorska sa postavil proti tvrdej maďarizácii a sociálnemu útlaku Slovákov a keď sa neskôr z Česko-Slovenskej republiky stal iba centralistický kolos, postavil sa aj na čelo celonárodného autonomistického hnutia HSĽS. Ako kňaz sa staral o svojich farníkov zakladaním gazdovských a protialkoholických spolkov, aby bol národ morálne zdravý a hospodársky sebestačný.

Aj takýto bol život jedného z našich najväčších Slovákov, ktorý nás opustil 16. augusta 1938 v Ružomberku. Jeho životný odkaz – Za Boha a za národ je v našom živote smerodajný, preto sa naša strana rozhodla podporiť pietnu spomienku, ktorú zorganizovala Bratislavská krajská organizácia Ľudovej mládeže v parku Andreja Hlinku v Bratislave. Pietnej spomienky sa zúčastnili okresné organizácie ĽS Naše Slovensko Bratislava, Malacky, Galanta a Rožňava. Na úvod sme si zaspievali slovenskú hymnu, po ktorej predniesol životopisný náčrt Andreja Hlinku vo svojom prejave predseda okresnej organizácie Bratislava Radoslav Rejholec. Keď doznel prejav, tak na znak úcty a vďaky položili veniec k jeho pamätníku predsedovia krajských organizácii Ľudovej Mládeže: Bratislavská krajská organizácia – Milan Huľo, Trnavská krajská organizácia – Roman Vančo, Košická krajská organizácia – Ariana Palme. Spomienkovú akciu sme ukončili hymnickou piesňou Hej, Slováci.