Európska únia chce odzbrojiť slušných ľudí, aby sa nemohli brániť! Takto začínala každá totalita!

ANTI EUNajľahšie sa ľudia vzdávajú svojich práv a podriaďujú vládnemu systému vtedy, keď majú strach a cítia sa ohrození. Terorizmus či vojny sú preto vždy vítanou zámienkou na to, aby si systém upevnil svoju moc aj za cenu potlačenia našich základných práv a slobôd. Inak to nie je ani teraz. Prešlo len pár dní od teroristických útokov v Paríži, ktoré ešte neboli ani riadne vyšetrené, a už sa všade hovorí o najrôznejších „protiteroristických“ opatreniach, ktoré nutne povedú k obmedzeniu našich práv. Smerácka vláda sa chystá meniť ústavu, aby mohla bez súdu poslať do väzby každého, kto bude podozrivý z terorizmu. Poľahky sa tak bude môcť zbaviť aj mnohých politických oponentov len na základe údajných podozrení, ktoré dotyčný nebude mať možnosť na súde vyvrátiť. No hlavné slovo má ako vždy Európska únia. Tá sa chystá zakázať takmer všetky strelné zbrane, ktoré majú v legálnej držbe civilné osoby! Pod zámienkou boja proti terorizmu tak chce Brusel odzbrojiť slušných ľudí, ktorí sa nebudú môcť účinne brániť!


Zákaz zbraní v rukách civilistov

Už na jar 2014 prišla švédska eurokomisárka Cecilia Malmströmová s návrhom, ktorý by sprísňoval držbu, nosenie a možnosť legálneho použitia zbraní. Civilné osoby by mali zakázané držať a nosiť samonabíjacie zbrane a zbrane s možnosťou používať veľkokapacitné zásobníky. V praxi by tak prišli o veľkú časť zbraní nielen poľovníci, ale predovšetkým civilné osoby, ktoré by nemohli používať pištole ani na ochranu života, zdravia a majetku!

Hoci návrh eurokomisárky bol dočasne pozastavený, ani nie týždeň po teroristických útokoch v Paríži prišli byrokrati z Bruselu s ďalším šialeným nápadom. Novela smernice Rady č. 91/477/EEC počíta s tým, že dôjde k absolútne zákazu mnohých samonabíjacích zbraní, okrem iných aj tak bežne používaných pištolí ako je Grand Power K100 či Glock 19! Civilistom, ktorí ich vlastnia, budú bez náhrady skonfiškované a zničené! A to je len začiatok, pretože ako správne konštatuje na svojom webe občianske združenie Legis Telum: „EK sa netají tým, že primárnym cieľom novej legislatívy je odzbrojenie občanov EÚ a zákaz legálnej držby samonabíjacích zbraní“!

Vezmú nám právo brániť seba a naše rodiny!

To znamená, že v prípade schválenia tejto smernice, Brusel prinúti pod hrozbou sankcií každý členský štát, vrátane Slovenska, aby odzbrojil svojich občanov! Slušní občania Slovenskej republiky tak stratia možnosť efektívne brániť život, zdravie a majetok seba a svojich rodín! A to bez ohľadu na to, že sú bezúhonní, spoľahliví a fyzicky a psychicky spôsobilí na držanie takýchto zbraní!

Tento bezprecedentný zásah do našich základných práv a slobôd sa navyše plánuje v čase, keď sme dennodenne ohrozovaní kriminalitou cigánskych extrémistov a iných nebezpečných kriminálnikov. Prichádza práve v dobe, keď sa do Európy valia milióny nebezpečných imigrantov!

Boj proti terorizmu je len zámienka

Hoci sa Európska únia oháňa bojom proti terorizmu jej argumenty stoja na vode. Žiaden z veľkých teroristických útokov v Európe nebol spáchaný legálne držanými zbraňami. Je všeobecne známou skutočnosťou, že teroristi a iné organizovaní zločinci používajú výhradne nelegálne zbrane. Akékoľvek obmedzovanie legálnej držby zbraní v rukách civilistov preto nepovedie k potlačeniu kriminality, ale naopak k jej zvýšeniu. Zatiaľ čo kriminálnici sa k zbraniam ľahko dostanú na čiernom trhu, slušní občania stratia možnosť brániť seba a svoje rodiny pred ich útokmi! Dokazuje to aj štúdia českého ekonóma Dana Šťastného, podľa ktorej sa po zákaze držby zbraní civilistami v roku 1996, zvýšil počet ozbrojených trestných činov vo Veľkej Británii o 40% a v Austrálii o vyše 50%.

Dvojitý meter Izraela

Obmedzovanie ľudských práv pod zámienkou „bezpečnosti“ v posledných dňoch podporil aj štát Izrael. Minister obrany Moše Jaalon vyzval európske štáty na prijatie prísnych protiteroristických zákonov aj za cenu obmedzenia ľudských práv „v záujme ochrany demokracie“. Čo je však zarážajúcejšie, na svojom vlastnom území vedie Izrael celkom inú protiteroristickú politiku, akú odporúča Európanom. V rámci boja proti terorizmu totiž Izrael zmierňuje pravidlá držania zbraní civilistami, pretože ako vyhlásil minister pre verejnú bezpečnosť Gilad Erhan: „Občania vycvičení v používaní strelných zbraní znásobujú silu polície v jej boji proti terorizmu… Kým Izraelčania majú byť vyzbrojení, aby sa teroristom ubránili, Európania sa majú naopak brániť proti terorizmu tak, že svojich občanov odzbroja! Lepší príklad dvojitej morálky, jednej pre seba a druhej pre ostatný svet, inak typickej pre celú politiku štátu Izrael, sa snáď ani nedá predstaviť.

Na záver mi nedá neuviesť malé varovanie, resp. poučenie z histórie. Každá totalita začínala obmedzovaním ľudských práv a spomedzi nich sa medzi prvými rušilo právo na držbu a nosenie strelných zbraní civilistami! Bezbranní ľudia sú totiž najlepšími otrokmi systému!

Ľudová strana Naše Slovensko preto vo svojom programe podporuje plné právo každého slušného občana Slovenskej republiky držať, nosiť a používať strelné zbrane na ochranu života, zdravia a majetku!

Mgr. Rastislav Schlosár
podpredseda
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko