Zákon o vyrovnanom štátnom rozpočte podporila len ĽS Naše Slovensko

Občania Slovenska už roky počúvajú sľuby o tom, že vláda prestane zadlžovať štát a bude pripravovať vyrovnaný štátny rozpočet. Realita je však taká, že absolútny dlh Slovenska sa každoročne zvyšuje a tento rok má dosiahnuť astronomickú hodnotu 45 miliárd eur. Takéto tempo zadlžovania je neudržateľné a obrovské dlhy raz budú musieť občania Slovenska splatiť aj s úrokmi. Je preto na čase skoncovať so zadlžovaním Slovenska. Poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko sa jasne vyslovili proti zadlžovaniu ďalších generácií a pripravili návrh ústavného zákona zakazujúci schvaľovanie deficitných rozpočtov.

V prípade, ak by vláda SR alebo orgán územnej samosprávy schválil deficitný návrh rozpočtu, bol by takýto rozpočet označený ako protiústavný a nenadobudol by právoplatnosť. Vďaka tomuto ústavnému mechanizmu by bola garantovaná trvalá udržateľnosť štátnych financií, a to bez ohľadu na politickú orientáciu vlády. Za 25 rokov totiž Slovenská republika ani raz nemala vyrovnaný štátny rozpočet.

Aj vláda Róberta Fica už roky básní o vyrovnanom rozpočte, no keď príde na lámanie chleba, tak termín predloženia vyrovnaného rozpočtu vždy posunie. Takmer sme neverili vlastným očiam, keď aj na rok 2018 vládni politici schválili rozpočet počítajúci až s dvojmiliardovým deficitom. Tým zase raz dokázali, že nemajú reálny záujem skončiť so zadlžovaním Slovenska. A to je podľa ich slov, slovenská ekonomika vraj v špičkovej kondícii. Keď však vládni politici nedokážu postaviť vyrovnaný rozpočet v časoch ekonomického rastu, tak čo budú robiť keď príde ďalšia hospodárska kríza, ktorú renomovaní ekonómovia predpovedajú už o dva-tri roky?

Vládni politici vôbec nemyslia na horšie časy, naďalej nás bezhlavo zadlžujú a neuváženým spôsobom zvyšujú výdavky. Príkladov nehospodárneho rozhadzovania peňazí by sa dali nájsť stovky. Vyrovnaný rozpočet pritom nie je žiadna veda, ale normálna, zodpovedná vec. V roku 2016 malo vyrovnaný rozpočet až 12 štátov EÚ. Susedné Česko malo dokonca prebytkový rozpočet.

Hospodáriť na dlh dokáže každý. Navyše vládni politici nemajú za svoje skutky pri riadení štátu žiadnu hmotnú alebo reálnu trestno-právnu zodpovednosť. A tak jediní veritelia, ktorí v budúcnosti budú znášať bremeno  narastajúceho štátneho dlhu sú bežní občania. Len splácanie úrokov za štátny dlh tvorí už dnes neúmerne vysokú položku slovenského rozpočtu (zhruba 1,2 miliardy eur ročne), ktorá mohla byť využitá lepším spôsobom. Na Slovensku navyše v dôsledku demografickej krízy klesá počet narodených detí, a tak zvyšujúci sa dlh bude na svojich ramenách niesť stále nižší počet pracujúcich občanov.

Návrh Ľudovej strany Naše Slovensko mal zabrániť nezodpovednému zadlžovaniu ďalších generácií. Tragédiou takzvaných štandardných strán je to, že o myšlienke nezadlžovať budúce generácie sa odmietajú čo i len baviť. Ústavnú zmenu, ktorá by stopla zvyšovanie verejného dlhu Slovenskej republiky, nakoniec podporili iba samotní poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko (hlasovanie nájdete tu). Poslanci ostatných strán nemajú so zadlžovaním ďalších generácií evidentne žiadny problém. Bohužiaľ, nezodpovední politici tak môžu aj naďalej Slovensko bezbreho zadlžovať.

Ing. Martin Beluský, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko