V NR SR sme navrhli zrušenie pokút pre drobných domácich chovateľov

Poslanci za ĽS Naše Slovensko predložili do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Návrh zákona uviedol v NR SR jeho predkladateľ Milan Uhrík a do rozpravy sa zapojil aj spoluautor Ján Kecskés. Kompletnú dôvodovú správu k predkladanému návrhu zákona nájdete tu.

Primárnym cieľom tejto novely zákona bola snaha o uľahčenie života a o podporu drobných domácich chovateľov. Na týchto drobných chovateľov sú v súčasnosti kladené neúmerne náročné byrokratické požiadavky, ktoré ich od domáceho chovu demotivujú. Súčasná situácia a legislatíva je ušitá viac v prospech veľkovýrobcov a supermarketov tak, aby ľudia radšej nakupovali dovážané produkty živočíšneho pôvodu ako sa venovali domácej produkcii.

Sekundárnym cieľom tohto návrhu zákona bola naša snaha o opätovné obnovenie potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky. V minulosti bola potravinová sebestačnosť zabezpečovaná najmä výrobou v jednotných roľníckych družstvách, na štátnych majetkoch a v domácich chovoch. V poľnohospodárstve a potravinárstve boli zamestnané tisícky ľudí. Žiaľ, kvôli nečinnosti všetkých predchádzajúcich vlád túto domácu výrobu prakticky kompletne nahradili potraviny z dovozu. Tieto potraviny z dovozu sa pritom s domácimi výrobkami svojou kvalitou a chuťou nedajú ani porovnávať.

Podľa najnovšej ročenky Štatistického úradu SR bolo v roku 2011 vyprodukovaných priemerne 22 kg živej hmotnosti jatočných zvierat na jedného obyvateľa SR. O 4 roky neskôr, v roku 2015, to bolo už len 13 kg. To je pokles takmer na polovicu.

Rovnako zle je na tom aj celé slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory dosiahol deficit zahraničného obchodu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva za rok 2016 závratných 1,3 miliardy eur. O 1,3 miliardy eur viac potravín a poľnohospodárskych výrobkov sa na Slovensko doviezlo, ako sa z neho vyviezlo. Oproti roku 2015 je to zhoršenie o ďalších 26 %. Celkovo sa na Slovensko dovezú ročne potraviny a poľnohospodárske produkty už za takmer 4 miliardy eur. Na túto chorú politiku doplácajú samozrejme najviac obyvatelia poľnohospodárskych regiónov Nitrianskeho kraja, Trnavského kraja ale aj ďalších najmä južných regiónov Slovenska.

Pritom väčšina z drobných chovateľov chová hospodárske zvieratá na vlastnom pozemku a výlučne pre svoju vlastnú spotrebu. Chovajú ich s čestným úmyslom. Buď preto, že si nemôžu dovoliť nakupovať kvalitné mäso u mäsiara alebo preto, že chcú mať živočíšne produkty s overeným pôvodom a nie z nejakého anonymného dovozu. Alebo jednoducho preto, že ich to baví a že chcú zmysluplne využiť svoj voľný čas, svoje voľné pozemky alebo svoje znalosti a skúsenosti. Žiaľ, väčšina z drobných chovateľov ani nevie, aké povinnosti im zákon ukladá a tým pádom sú ich chovy de jure protizákonné.

Produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sa vyrábajú prevažne na vidieku, sú základom dobrej a zdravej životosprávy. Je v prirodzenom záujme každého domáceho chovateľa dôkladne si ustriehnuť, čím sú zvieratá v jeho domácom chove kŕmené a rovnakú pozornosť venovať aj hygienickým a veterinárnym otázkam s cieľom zabezpečiť dokonalý zdravotný stav chovaných zvierat. Preto nie je nutné vynucovať si dodržiavanie týchto povinností pod hrozbou pokút, či iných sankcií.

Žiaľ, aj tento náš návrh praktického a dobrého zákona narazil na ješitnosť tzv. štandardných politikov. Poslanci zo SMERu, SNS a MOSTu-Híd hlasovali buď proti alebo sa hlasovania pokrytecky zdržali. Poslanci z SaS a OĽaNO náš návrh tiež už tradične nepodporili. Politici zo štandardných strán tým opäť raz ukázali, že im na problémoch bežných ľudí v skutočnosti vôbec nezáleží a že dôležitejšie sú pre nich politické hry. Výsledky hlasovania k tomuto návrhu zákona si môžete pozrieť tu.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko