Dlh členských štátov EÚ sa vyšplhal na závratných 12 tisíc miliárd eur. Napriek tomu nám vládnu stále tí istí ľudia dokola.

Často počúvame argumenty, ako skvele sa európskym krajinám (vrátane Slovenska) vďaka liberálnemu trhovému hospodárstvu a európskej integrácii darí. A ako veľmi zle by bolo, keby sa Slovensko čo i len nepatrne oddiali od ekonomického systému západných krajín a začne presadzovať vlastné ekonomické záujmy. Pozrime sa však aj na odvrátenú stranu mince, ktorú priaznivci dnešného ekonomického modelu ukazujú len veľmi neradi.

Kým v roku 2004 bol celkový dlh členských krajín EÚ na úrovni 6 720 miliárd eur, v roku 2015 sa tento dlh vyšplhal už na závratných 12 714 miliárd eur. To znamená, že za posledných 11 rokov sa celkový dlh členských štátov EÚ takmer zdvojnásobil.

dlh-krajin-eu-thumb

Tieto závery vyplývajú zo štatistík Eurostatu, ak si spočítame rok po roku dlhy jednotlivých členských štátov. Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko vstúpili do EÚ po roku 2004 a jednorazovo prispeli k zvýšeniu sumárneho dlhu zhruba o 55 miliárd eur.

Je zrejmé, že ekonomiky (nielen) západných európskych krajín a ich spôsob žitia „na dlh“ sú dlhodobo neudržateľné. Liberálni ekonómovia síce radi uvádzajú výšku dlhu v % voči HDP, ale je to len klamanie telom, pretože ani HDP nemôže rásť navždy. Príroda, životné prostredie a ani práca ľudí sa nedajú donekonečna žmýchať viac a viac.

Rovnako je dlhodobo neudržateľný aj dlh Slovenska. Každý občan Slovenska dlhuje prostredníctvom štátu vyše 7 500 eur, najmä bankám zo západnej Európy. Takto veľmi nás zadlžili politické strany a ich „experti“, ktorí tu posledných 25 rokov tvorili rozpočet a zákony. Hlavne, že títo experti neustále kritizujú a spochybňujú ekonomický program ĽS Naše Slovensko, ktorý je založený na striktnom odmietaní zadlžovania. Ako vážne však máme brať kritiku nášho ekonomického programu od ľudí, ktorí takto neskutočne zle hospodária?

A ešte jedna zaujímavosť. Keď budete najbližšie obdivovať ekonomickú vyspelosť a „múdrosť“ západných európskych krajín, skúste si spomenúť aj na to, že napríklad dlh Rakúska je o 250 miliárd eur vyšší ako dlh Slovenska. Pre Slovensko by takáto finančná injekcia znamenala počas najbližších 14 rokov dvojnásobný rozpočet na všetko – školstvo, zdravotníctvo, dopravu… Alebo jednorazovú podporu 50 tisíc eur pre každého obyvateľa Slovenska (neviem koľko by to vyšlo dokopy pre Vašu rodinu). Kto z vás by s týmito 250 miliardami požičaných eur navyše nedokázal vybudovať zo Slovenska Rakúsko? Je to naozaj umenie hodpodáriť s takto veľkým dlhom? Sú dnešní liberálni kapitalistickí ekonómovia naozaj takí géniovia?

ĽS Naše Slovensko vždy radikálne odmietala hospodársku politiku postavenú na zadlžovaní. Takáto politika vyhovuje jedine bankárom s dlhými nosmi a vládnym predstaviteľom, ktorí od týchto bánk dostávajú provízie za každý úver, ktorým svoju krajinu zadlžia. My sme si v Banskobystrickom kraji vystačili 2,5 roka bez jediného úveru. Myslite na to, keď budete najbližšie voliť stále tých istých ľudí dokola.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko