V Žiline sme si pripomenuli 130. výročie smrti J. M. Hurbana

SLÁVA NÁRODA HODNÁ JE OBETÍ!

Písal sa rok 1888, 21. február. Umiera jeden z najvýznamnejších národných buditeľov slovenského národa – Jozef Miloslav Hurban. Pri tejto príležitosti 130. výročia jeho úmrtia sme si my, Žilinský krajský klub ĽS Naše Slovensko, uctili jeho pamiatku v Žiline, v mestskej časti Budatín, kde stojí jeho majestátna socha.

Jozef Miloslav Hurban bol prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania. Tiež bol Štúrov najbližší priateľ a spolubojovník. Keď došlo na lámanie chleba, neváhal vymeniť pero za šabľu a Bibliu za tri pištole.

Počas spomienky vystúpili so svojimi príhovormi okresný predseda ĽS Naše Slovensko v Žiline – Pavol Lazar, podpredseda krajského klubu ĽS Naše Slovensko Žilina a predseda Ľudovej mládeže – Michal Buchta. Celé podujatie moderoval tajomník ĽS Naše Slovensko v Žiline – Martin Šoška. Spomienky sa zúčastnili aj predsedovia okresných organizácii ĽS Naše Slovensko: za Martin – Dušan Kričko, za Kysucké Nové Mesto – Dušan Rajtek, za Čadcu – František Drozd. Predseda krajského klubu ĽS Naše Slovensko Žilina – Andrej Medvecký sa ospravedlnil z neúčasti na spomienkovej akcii, keďže bol prítomný na medzinárodnej konferencii mimo Európskej únie. Na záver zaznela štátna hymna Slovenskej republiky, za tónov ktorej sme položili pamätný veniec.

Dovoľujeme si uviesť úryvok jednej z najvýznamnejších básní Jozefa Miloslava Hurbana, ktorá privítala revolučný prevrat štúrovských dobrovoľníkov „Bije zvon slobody“:

Bije zvon slobody, čujte ho národy,
kto ho nepočuje, obanuje.

I my čujme bratia, zvon zlatej slobody,
kým nezabezpečia nám ho zas národy:

Nech sa po Tatrách reč naša ozýva,
v súdoch, diétach nech aj ona býva!

Krv, pot a mozole zná naša krajina,
lež čo sme v nej boli – zná rodina,

Boli sme v nej, boli ako v klietke vtáci,
Ale teraz hor sa na nohy Slováci!