V Maduniciach sme si pripomenuli výročie narodenia Jána Hollého

Ubehlo už 234 rokov od narodenia slovenského velikána Jána Hollého. Toto výročie si členovia z oblastnej organizácie Trnava-Piešťany pripomenuli 23. marca pri pamätníku Jána Hollého v Maduniciach.

Ján Hollý pôsobil v dobe, ktorá bola rovnako zložitá ako je tá dnešná. Aj keď pokus Turkov islamizovať Slovensko definitívne vzal svoj koniec už v roku 1716 v bitke pri Petrovaradíne, mladosť Jána Hollého poznačila epocha napoleonských vojen.

Vojny si vždy vyžadujú od bojujúcich strán tak vnútornú jednotu ako aj ekonomickú silu. Komu sa tohto nedostáva, ten spravidla vojny prehráva. Preto mnohí panovníci tých čias podporovali vzdelanosť ľudu v jeho rodnom jazyku ako nutný predpoklad rozvoja ekonomiky.

Zároveň s tým však nastupoval odpor časti elít, ktoré rovnako vtedy ako aj dnes, videli v slovenskom národovectve ohrozenie svojich pozícií. A tak Ján Hollý pôsobil na sklonku svojho života v dobe národnostného útlaku Slovákov.

My pôsobíme v podobnej dobe. Národovectvo a vlastenectvo sa dnes vyhlasuje za extrémizmus. Dokonca v niektorých prípadoch voči dnešným vlastencom zasahuje ideová polícia NAKA, prokuratúra a súdy. Mnohí sme si všimli mediálne útoky takzvanej bratislavskej kaviarne na našich národných dejateľov. Prekážajú im, pretože nemalá časť dnešných elít vníma existenciu slovenského národa ako niečo zlé, spiatočnícke. Najradšej by náš národ rozpustili v idei multikultúry už v tejto chvíli.

Bernolákovcom a Štúrovcom štátna moc bránila v dokončení národného obrodenia slovenského národa. Udalosti dnešných dní opäť naznačujú, ako keby časť elít chcela zničiť to všetko, čo slovenské národné obrodenie prinieslo.

Pevne verím, že tak ako po dlhej ceste, plnej strádania a prenasledovania uspeli bernolákovci a štúrovci, že rovnako úspešná bude snaha vlastencov dnešných dní.

V tom nám pán Boh pomáhaj!

Ladislav Nagy
oblastný predseda Západoslovenského krajského klubu
ĽS Naše Slovensko