V Liptovských Sliačoch sme zorganizovali zábavno-kultúrne podujatie plné hier a súťaží

17. augusta zorganizovala oblastná organizácia ĽS Naše Slovensko Liptov zábavno-kultúrne podujatie v Liptovských Sliačoch. Program bol pripravený pre malých aj veľkých účastníkov. Pre najmenších bol pripravený skákací hrad, či ľukostreľba a pre dospelých súťaže.

Takmer vždy organizujeme súťaže pre deti, no tento raz sme sa rozhodli zapojiť do toho dospelých. Prináša to potom väčšiu zábavu pre divákov. Obavy z toho, či budú dospelí ochotní zapojiť sa do súťaží a spraviť tam pre ostatných zábavu sa pominuli rýchlo. Už pri prvej disciplíne, ktorou bol bungee running, bola vytvorená taká výborná atmosféra, že nakoniec nebola núdza o súťažiacich.

Obrovským milým prekvapením bola hlavne súťaživosť starších ročníkov z Liptovských Sliačov. Neraz sa do súťaží hlásili dôchodcovia, ktorí nakoniec svojimi výkonmi zatienili aj viacerých mladých súťažiacich. Postarali sa o výbornú atmosféru a množstvo zábavy.

Z Liptovských Sliačov sme odchádzali s výborným pocitom skvele stráveného a pozitívneho dňa. Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu v L. Sliačoch, lebo takí skvelí súťažiaci a diváci sú najdôležitejší pre výbornú atmosféru na takýchto podujatiach. A v L. Sliačoch o takých skvelých ľudí nie je núdza.

Veľké ďakujem patrí hlavne predsedovi miestnej organizácie ĽS Naše Slovensko v Liptovských Sliačoch Mariánovi Vajdovi za obrovskú pomoc pri organizácii tohto podujatia a firme Lusja s.r.o za poskytnutie sponzorských darov.

Michal Buchta
predseda oblastnej organizácie Liptov