Spomienka pri príležitosti 81. výročia úmrtia Andreja Hlinku

16. augusta 2019 zorganizovala oblastná organizácia Liptov pietnu spomienku na Andreja Hlinku, ktorá sa konala v Ružomberku pri príležitosti jeho 81. výročia úmrtia. Keďže aj Andrej Hlinka vkladal nádeje do slovenskej mládeže a snažil sa ju viesť správnym smerom, tak sme sa aj my rozhodli zapojiť našu mládež do tejto spomienky.

Člen Ľudovej mládeže napísal vlastnú báseň, ktorú predniesla na spomienke členka Ľudovej mládeže. Následne v prejavovej časti vystúpili Michal Buchta – predseda oblastnej organizácie Liptov, známy umelec Mgr. Ivan Pavlisko a člen Ľudovej mládeže Peter Vaverčák. Po prejavovej časti položil k soche Andreja Hlinku veniec predseda Severoslovenského krajského klubu Andrej Medvecký. Na záver spomienky zaznela pieseň Kto za pravdu horí, ktorá znela aj pred farou, kde v auguste roku 1938 končil svoj pozemský boj Andrej Hlinka (dnešné Námestie Andreja Hlinku).

„Na hlinkovom chráme, stojíme dnes smele,
srdce naše dáme, za nové veľké ciele.


Otec národa bdie nad nami,
pozerá na našu vlasť,
vpred Slováci, ženie slovami,
máme ešte čas….“