Pripomenuli sme si krvavý masaker v Černovej

Jedným zo smutných čiernych dní našich slovenských dejín je aj 27. október z roku 1907. Pred 112 rokmi sa odohrali tragické udalosti priamo v rodisku Andreja Hlinku v Černovej (okres Ružomberok). Po stretnutí uhorských žandárov s neozbrojenými obyvateľmi Černovej ostalo 15 mŕtvych mučeníkov. Stret netrval dlhšie ako minútu, či minútu a pol, no dosah mal nepredstaviteľný. Smutný obraz dotváral fakt, že z obetí sa behom chvíľky stali vinníci. Vyšetrovanie totiž viedla tá istá osoba, ktorá dala pokyn strieľať – slúžny, ktorý nevedel ani slovo po slovensky. Černovský kostol bol prvotne svätený krvou nevinných mučeníkov a až v toku 1910 vodcom slovenského národa Andrejom Hlinkom podľa cirkevného obradu.

Každoročne si túto smutnú a tragickú udalosť pripomíname priamo nad hrobom mučeníkov na cintoríne v Černovej. Počas tohtoročnej spomienkovej udalosti sa prítomným s prejavmi prihovorili Michal Buchta – predseda oblastnej organizácie Liptov, Milan Mazurek – predseda východoslovenského krajského klubu a Peter Lajčiak – pravnuk jedného z mučeníkov z roku 1907. Veniec k pamätníku položil predseda severoslovenského krajského klubu Andrej Medvecký.

Udalosti z roku 1907, heroizmus a mučeníctvo Černovcov a obeta, ktorú priniesli na oltár vlasti mali obrovský dopad na ďalšie smerovanie, fungovanie a činnosť národnooslobodzovacieho odboja pod vedením Andreja Hlinku. Černová otvorila oči všetkým tým, ktorí neverili, alebo váhali nad postojom Uhorskej vlády voči slovenským občanom.  A preto má nesmierny význam v našich dejinných udalostiach a jej odkaz musíme pripomínať a ctiť si všetkých tých, ktorí sa v tej dobe akokoľvek postavili na národnú a kresťanskú stranu.