Pripomenuli sme si 171. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa

11. mája 2019 sme si v Liptovskej Ondrašovej pripomenuli 171. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa. Žiadosti slovenského národa boli významný politický program, ktorý spísali vedúce osobnosti národného hnutia začiatkom meruôsmych rokov na čele s Ľudovítom Velislavom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom, Michalom Miloslavom Hodžom, Jánom Franciscim, Štefanom Markom Daxnerom a inými. V žiadostiach boli zahrnuté požiadavky v 14 bodoch, ktorých cieľom bolo riešenie národnostnej, jazykovej, školskej otázky, zrušenie poddanstva, ktoré by sa týkalo všetkých kategórií roľníkov, zavedenie všeobecného volebného práva a iné. Odpoveďou na požiadavky slovenských vlastencov bolo vydanie zatykača na Štúra, Hurbana a Hodžu.

Význam týchto dejinných udalostí si pripomíname každoročne pri pamätníku Národného zhromaždenia z roku 1848 v Liptovskej Ondrašovej. Počas spomienky sa zúčastneným s prejavmi prihovorili: bývalý sudca a kandidát do Európskeho parlamentu JUDr. Miroslav Radačovský a oblastný predseda ĽS Naše Slovensko za okresy Ružomberok a Liptovský Mikuláš Michal Buchta. K pamätníku následne v sprievode hymnickej piesne „Slovensko moje, otčina moja“ položil veniec predseda severoslovenského krajského klubu Andrej Medvecký. Na záver spomienky zaznela aj pôvodná pieseň, ktorú si často spievali aj štúrovci Ponad Tatrou blízka, ktorá je základom aj dnešnej hymny Slovenskej republiky.