Národná púť na Kostolec 2018

Slovensko je kresťanskou krajinou, a to aj napriek snahe poniektorých tzv. intelektuálov, médií či mimovládnych organizácií, snažiacich sa to zmeniť. Presvedčili sme sa o tom aj na púti na Kostolec, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda.

Kostolec pri Ducovom je významným miestom dejín Slovenska. Hradisko tu bolo už v neskorej dobe bronzovej, o čom svedčí val na severnej strane plošiny, ktorý je datovaný až do tak dávnych čias. V 9. storočí sa toto miesto stalo slovanským centrom.

Bolo tu vybudované sídlo a dvorec s veľkosťou približne 5000 m2. Kostolec nebol len klasickým hradiskom, bolo to sídlo dobového šľachtica a jeho družiny. Im slúžil aj malý kostolík – rotunda, ktorá prežila zánik veľkomoravského dvorca a miesto sa na dlhé časy stalo cintorínom.

Púte s zúčastnil aj poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko Bc. Stanislav Drobný

Na úvod akcie si jej účastníci vypočuli krátku prednášku o histórii tohto zaujímavého miesta, potom prišla na rad sv. omša, ktorá mala v tomto prostredí svoje neopakovateľné čaro. Mystické čaro miesta dávnych dejín znásobili slová kňaza, ktorý povzbudil účastníkov akcie k vlastenectvu a národnej hrdosti. Program následne spestril folklórny súbor v tradičných krojoch, čo zaujalo hlavne náhodných turistov.

Členovia ĽS Naše Slovensko, v tradičných zelených tričkách, sa nedali prehliadnuť.

Počasie bolo púti priaznivo naklonené. Kvapky, ktoré na Kostolec v ten deň spadli, len príjemne osviežili vzduch. Také šťastie nemal vyše 20 km vzdialený Hlohovec, ktorý v ten deň zažil silnú búrku a zatopené ulice.

Akcia neskôr pokračovala v obci Ducové, kde opäť zaspieval folklórny súbor a podával sa guláš.

Na záver sa chceme poďakovať organizátorom akcie, ako aj všetkým zúčastneným, za dôstojnú spomienku na významné osobnosti našich dejín – sv. Cyrila a Metoda.