Kandidátom ĽS Naše Slovensko na primátora Ilavy je Eduard Štencl

Ľudová strana Naše Slovensko postavila v boji o post primátora Ilavy dlhoročného pracovníka ilavskej samosprávy Eduarda Štencla, ktorý má nielen manažérske schopnosti, ale pracoval aj ako živnostník. Momentálne Eduard Štencl pôsobí ako kultúrno-spoločenský referent v Dome kultúry Ilava.
Je to človek, ktorému nie je ľahostajný život občanov. Už v súčasnosti sa aktívne podieľa na skvalitňovaní prostredia, v ktorom žije. V tejto práci by chcel pokračovať aj na pozícii primátora mesta, kde si vytýčil niekoľko cieľov:

  • zlepšenie zdravotnej starostlivosti a skvalitnenie dopravného spojenia s mestami so zdravotníckymi zariadeniami,
  • vybudovanie oddychovo-kultúrneho areálu s pódiom v športovom areáli a vybudovanie stáleho pódia v mestskom parku,
  • zriadenie mestskej polície v spolupráci s priľahlými obcami a rozšírenie kamerového systému,
  • vysporiadanie pozemkov materskej školy v Ilave, z dôvodu možnosti čerpania eurofondov na účel zvýšenia kapacity materskej školy,
  • mnohé ďalšie priority, ktoré Eduard Štencl predstaví počas volebnej kampane.

Voľba pán Štencla za primátora mesta Ilavy bude prvým krokom k ozdravným procesom v meste a naštartovanie budovania samosprávy správnym smerom.

Ing. Martin Beluský, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko