Júlový snem Prešovského krajského klubu

julovy snem presovskeho kraja 2017 (1)

Prvý júlový deň sa uskutočnil slávnostný snem Prešovského krajského klubu ĽS Naše Slovensko. Ako býva zvykom, snem otvorila hymnická pieseň Hej, Slováci. Nasledovalo privítanie členov a funkcionárov krajského klubu a čestných hostí: predsedu Košického krajského klubu PhDr. Štefana Surmáneka, CSc., poslanca NR SR a podpredsedu strany Ing. Martina Beluského, PhD. a poslanca NR SR, predsedu BBSK a predsedu ĽS Naše Slovensko Ing. Mgr. Mariana Kotlebu.

Ako prvý vystúpil s prejavom predseda Košického krajského klubu Štefan Surmánek, ktorý hovoril o potrebe užšej spolupráce medzi krajskými klubmi. Nasledoval príhovor podpredsedu Prešovského krajského klubu a okresného predsedu z Vranova nad Topľou Ing. Jozefa Mihalčina, ktorý členom poďakoval za ich obetavosť a nasadenie a vyzval ich, aby v aktivite nepoľavili. Tretí v podarí rečnil podpredseda strany Martin Beluský, ktorý členom ozrejmil zahraničné smerovanie strany a fungovanie Klubu zahraničných Slovákov. Predseda Prešovského krajského klubu Milan Mazurek vyjadril vďaku členom za ich prácu, priblížil im svoje pôsobenie v NR SR a predstavil víziu smerovania krajského klubu. Posledný s prejavom vystúpil predseda strany Marian Kotleba. Vo svojom prejave vyzdvihol najmä dôležitosť disciplíny a zodpovednosti v našom boji za všetkých slušných Slovákov. Na záver svojho prejavu poďakoval členom a krajskému klubu poprial veľa šťastia.

Po pútavých prejavoch bola členom, funkcionárom a hosťom prednesená správa o činnosti krajského klubu. V zostručnenej správe boli spomenuté najdôležitejšie akcie a aktivity, ktoré organizoval krajský klub alebo jeho jednotlivé okresné kluby od posledného krajského snemu. Správa ukázala, že rastie nie len členská základňa, ale aj množstvo pre spoločnosť pozitívnej činnosti, ktorú vykonávame a po jej prednesení zaznel veľký potlesk.

Nasledovala najpodstatnejšia časť snemu a to udeľovanie nových členských preukazov a osvedčení o zriadení okresných klubov. Do našej rodiny sme privítali množstvo nových ľudí, ktorí ukázali, že im nie je ľahostajné, ako to na Slovensku vyzerá a že sú ochotní podieľať sa na našej práci. Sme presvedčení, že s každým novým členom sme bližšie k lepšiemu Slovensku. Na sneme sme oficiálne zriadili tri ďalšie okresné kluby a do rúk ich predsedov sme odovzdali osvedčenia o zriadení okresného klubu.

Posledný bod snemu bola diskusia, počas ktorej členovia a funkcionári predniesli svoje postrehy a návrhy na zlepšenie našej činnosti a diskutovalo sa o množstve užitočných podnetov.

Krajský snem dopadol výborne, odchádzame z neho jednotnejší, silnejší a motivovaní do ďalšieho boja.