Januárový snem Prešovského krajského klubu

Dňa 27. januára 2018 sa vo Vranove nad Topľou konal snem Prešovského krajského klubu ĽS Naše Slovensko. Členovia krajského klubu si vypočuli množstvo prejavov, v ktorých bola zhodnotená práca krajského klubu v poslednom období, ako aj vízie a plány našich ďalších aktivít v nastávajúcich mesiacoch.

Na sneme sme prijali množstvo nových členov, viedli zaujímavú diskusiu, boli predstavené nové projekty a zaspomínali sme si na vývoj nášho krajského klubu od jeho počiatkov.

Náš klub sa pýši množstvom uskutočnených akcií, verejnoprospešných aktivít, mítingov, besied, športových podujatí, či veľkým počtom aktívnych členov, pripravených spoločne pracovať na naplnení programu ĽS Naše Slovensko a na zabezpečení lepšieho života pre všetkých slušných pracujúcich ľudí v našej vlasti.