Aprílový snem Žilinského krajského klubu

april2017-snem-za- (2)

Pred veľkonočnými sviatkami sa uskutočnil krajský snem Žilinského krajského klubu ĽS Naše Slovensko. Krajský snem sa niesol v duchu pôstneho obdobia a aj preto sa snem, namiesto hymny, začal modlitbou, ktorú viedol otec biskup Daniel. Následne krajský predseda Andrej Medvecký privítal všetkých členov krajského klubu, okresných predsedov a vzácnych hostí: JUDr. Jána Garaja, starostu Dušana Pinčíka a poslancov NR SR Milana Mazureka a Petra Krupu.

Po príhovore krajského predsedu vystúpil so svojím prejavom poslanec NR SR Milan Mazurek, ktorý všetkým členom priblížil prácu poslancov v Národnej rade. JUDr. Ján Garaj všetkých zúčastnených oboznámil so zmenami v oblasti trestného zákona, ktoré nastali po schválení tzv. „náhubkového zákona“. Po týchto veľmi pútavých prednesoch nasledovala prezentácia činnosti okresných organizácií, ktorú predniesli jednotliví okresní predsedovia Žilinského krajského klubu.

Následne prišiel čas na najdôležitejšiu časť krajského snemu – odovzdávanie členských preukazov. Do našich radov sme opäť prijímali nových členov. Množstvo nových ľudí, ktorí sa postavili do jedného šíku spolu s nami je zárukou správnosti našej cesty. Členské preukazy odovzdal novým členom krajský predseda Andrej Medvecký spolu s poslancom NR SR Milanom Mazurekom. Ukázalo sa, že o vstup do radov ĽS Naše Slovensko má záujem čoraz viac ľudí a naše rady sa rozrástli o ďalších odhodlaných Slovákov a Slovenky, ktorí aj napriek neustálym útokom voči našej strane sa rozhodli podať pomocnú ruku v boji za náš slovenský národ a za všetkých slušných ľudí. Krajský snem teda hodnotíme veľmi pozitívne, pretože nás len utvrdil v tom, že Slovensko sa prebúdza!