ĽS Naše Slovensko sa zapojila do stavby a odhalenia slovenského dvojkríža v Cerovej

18. apríla 1947, pred 68 rokmi, sa odohrala politická vražda prvého a doposiaľ jediného skutočného slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa. Bol to akt politickej pomsty boľševikov a čechoslovakistov za samostatné Slovensko (1939-1945), spravované na národných a kresťanských princípoch!

Pri príležitosti tohto smutného výročia, sa za účasti Ľudovej strany Naše Slovensko, uskutočnila spomienková akcia v obci Cerová (okres Senica), organizovaná pánom Petrom Kašaríkom.

Súčasťou programu bola Sv. omša, po ktorej nasledovalo odhalenie slovenského dvojkríža, venovaného všetkým slovenským ženám a matkám, ktoré vyronili slzu v deň justičnej vraždy pána prezidenta Tisa. Na stavbe tohto dvojkríža sa brigádou, konanou 11. apríla 2015, podieľali aj členovia ĽS Naše Slovensko.

Na spomienke sa zúčastnil aj pamätník prvej Slovenskej republiky, ktorý účastníkom pútavo porozprával svoje spomienky na prezidenta Tisa.

S prejavom vystúpil aj predseda Trnavského krajského klubu ĽS Naše Slovensko – Stanislav Drobný. V prejave okrem iného uviedol, že keby Slovenský štát nebol vyhlásený, tak by sme boli roztrhaní medzi susedné štáty a dnes by sme prakticky nemuseli existovať. Slovenský štát, ktorému môžeme byť za to právom vďační, si teda zaslúži, aby sme si pripomínali jeho odkaz.

Michal Haviar