Prezident SR by nemal mať trestnoprávnu imunitu

Do NR SR sme navrhli zákon, ktorého cieľom je obmedziť trestnoprávnu imunitu prezidenta Slovenskej republiky výlučne na výroky prednesené počas výkonu jeho funkcie. To znamená, že za všetky ostatné trestné činy bude môcť byť trestne stíhaný. Slovenská republika funguje na princípe parlamentnej demokracie. V demokracii platí, že všetci sú si pred zákonom rovní a teda nemôže tu byť dôvod, aby prezident Slovenskej republiky, demokratického štátu, mal takúto neprimeranú výsadu. Ide o výsadu, ktorú má panovník v niektorých monarchistických štátnych zriadeniach, nie v slobodných demokratických krajinách.

V roku 2012 prijala Slovenská republika zásadnú zmenu – zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov NR SR. Týmto ustanovením, ktoré prijalo 144 poslancov NR SR a ktoré zároveň vytvorilo z „nadľudí“ rovnocenných ľudí, sa nastavil smer akým sa Slovenská republika mala po nasledujúce roky vydať. Dnes, po šiestich rokoch od jasného signálu slovenskej verejnosti je najvyšší čas posunúť demokratické zriadenie ďalej a privilégium prezidenta SR zrušiť.

Slovenská politická kultúra už niekoľko rokov ukazuje, že funkcia prezidenta je braná ako snaha utiecť pred zodpovedaním sa a stíhaním za vlastné trestné činy. V minulosti vykonával túto funkciu človek, ktorý bol odsúdený z krádeže pozemkov pod Tatrami, odmietal vysvetliť financovanie svojej prezidentskej kampane a bol usvedčeným daňovým podvodníkom.

Na príklade Andreja Kisku, ktorý často až príliš evidentne presadzuje na Slovensku záujmy zahraničia, ktorý nerešpektuje výsledky demokratických volieb je jasné, že v súčasnosti neexistujú dostatočné právne nástroje na postihnutie takéhoto konania. Všetky závažné obvinenia prezidenta SR v zmysle platnej legislatívy v súčasnosti nie je možné dokonca ani len začať prešetrovať. Je preto nevyhnutné, aby prezidentovi SR bola znížená imunita a bol plne zodpovedný za svoje trestné činy.

Prezident, ako formálna hlava štátu reprezentuje Slovenskú republiku dovnútra i navonok. Vyspelú demokratickú krajina, akou je Slovenská republika, by nemala navonok zastupovať osoba, ktorá má pochybnú minulosť spojenú s trestnou činnosťou a financovala svoju kampaň z nezdanených peňazí zo svojej spoločnosti.