Pre stranu SAS štátny jazyk nič neznamená! Tvrdá reakcia poslancov ĽS Naše Slovensko

SaS navrhuje zrušiť zákonnú prednosť Slovenského jazyka pred inými na území Slovenskej republiky. Poslanci zo SaS v parlamente systematicky podporujú všetko, čo oslabuje postavenie Slovákov. Či už sa jedná o fanatické presadzovanie zahraničných záujmov, nadpráv rôznych menšín alebo cieľov tretieho sektora a korporácií. Naposledy sa pokúsili presadiť, aby slovenčina už nemala prednosť pred jazykmi menšín, a to dokonca ani v niektorých oficiálnych dokumentoch!

Žiadajú, aby náboženské komunity nemuseli s verejnosťou komunikovať v štátnom jazyku. Rovnako tak navrhujú povoliť všetky reklamy, tlač a vysielania v cudzom jazyku bez ohľadu na to o koho sa bude jednať.

Maďarskí iredentisti by tak získali skvelé podmienky na ďalšie zvyšovanie vášní a vzbudzovanie nenávisti medzi obyvateľmi Slovenska.

Andrej Hlinka či Ľudovít Štúr a ďalší dejatelia celý svoj život bojovali za to, aby sme na Slovensku mohli hovoriť po Slovensky, a aby náš národ mohol aj naďalej existovať a chrániť si svoju kultúru, obyčaje a predovšetkým náš krásny ľubozvučný jazyk. SaS navrhuje popľuvať ich pamiatku, vysmiať sa nášmu dedičstvu a ponížiť ich celoživotnú prácu v rámci agendy liberálnej „politickej korektnosti“. Nikdy to nesmieme dovoliť!

Vystúpenie poslanca NR SR Milana Mazureka:

Vystúpenie poslankyne NR SR Natálie Grausovej:

Vystúpenie poslanca NR SR Stanislava Mizíka: