Média nemajú šíriť klamstvá, ale objektívne a vyvážené informácie

Svetový trend elektronizácie služieb rýchlo expanduje a je prakticky nezadržateľný. Jednou z najviac sa rozvíjajúcich služieb pre verejnosť je aj spravodajstvo na internete. Kým o štandardné tlačené verzie denníkov a novín je klesajúci záujem, čítanosť internetových spravodajských portálov rastie. Internetové portály sa tak v konkurenčnom boji predbiehajú nielen v rýchlosti poskytnutia potrebných informácií svojmu čitateľovi, ale v rámci dosiahnutia vyššej čítanosti sa neštítia aj bulvarizovať, otvorene klamať alebo písať polopravdy či neoverené informácie.

Dosah článkov a správ vďaka podpore sociálnych sietí dosahuje v niektorých prípadoch niekoľko stotisícovú čítanosť. Je nesprávne, aby pri väčšom dosahu mali internetové médiá privilégium oproti ostatným médiám, publikovať a šíriť bez postihu klamlivé alebo skreslené informácie. Dnes sa totiž právo na uverejnenie opravy týka len printových médií.

Preto sme do Národnej rady Slovenskej republiky predložili návrh novely zákona, ktorej cieľom bolo zlepšiť právnu ochranu osôb, ktorým bolo prostredníctvom internetových médií pošliapané dobré meno, česť a dôstojnosť pred verejnosťou. Do teraz očistenie dobrého mena alebo ochrana osobnosti u dotknutých fyzických a právnických osôb záležalo od dobrej vôle a morálky prevádzkovateľa internetového média. Pre dotknuté osoby zostávalo obrátiť sa na súd, čo predstavovalo zbytočne nákladný a zdĺhavý proces, ktorý aj v prípade pozitívneho výsledku pre dotknutú osoby nepredstavoval primeranú satisfakciu. Je preto nevyhnutné z hľadiska ochrany základných ľudských práv a slobôd, ochrany osobnosti, dobrého mena fyzickej osoby ale aj právnickej osoby a zabráneniu negatívneho dopadu na tieto osoby, rozšíriť pôsobnosť tlačového zákona o internetové spravodajské médiá.