Oslávme Nový rok a Deň vzniku Slovenskej republiky – vyžeňme zlodejov zo slovenskej politiky!

Posledné dni starého roka sa nenávratne rozplynuli. Dnes je 1. január – štátny sviatok, kedy oslavujeme deň vzniku Slovenskej republiky. Napriek tomu, že od vzniku samostatného Slovenska sa občanom Slovenska udiali mnohé veľké krivdy, väčšina z nás opätovne vykročila do nového roku s nádejou v lepšiu budúcnosť. Nezabúdajme ale, že tak, ako sme si v mnohých ohľadoch strojcami svojho šťastia, majú aj národy takú vládu akú si zaslúžia.

NR SR


Výzva občianskej iniciatívy 2016: Bráňme demokratické princípy Slovenskej republiky

Slovensky znakVýsledky demokratických volieb do NR SR ukázali, ako si mnohí politici, médiá a najmä mimovládny sektor nectia princípy demokracie a štatút slobodných volieb. Neprekážajú im oligarchické strany, ba  ani politici prepojení na záujmové skupiny, ale prekáža im Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá sa usiluje demokratickým spôsobom presadiť národno-kresťanskú politiku. Dokonca niektorí aktivisti organizujú masové podávanie návrhov generálnemu prokurátorovi SR s cieľom zrušiť ĽS Naše Slovensko, čo považujeme za nebezpečný útok proti ústavným základom štátu.