Toleruj, nevšímaj si, nakupuj a pracuj!

Potrebujeme na Slovensku ešte vôbec dôstojnú kultúru a náboženstvo? Alebo nám postačia hodnoty plného brucha Skutočne sa chceme zredukovať len na uniformnú masu konzumentov a zamestnancov bez akejkoľvek duchovnej identity? Toleruj, nevšímaj si, nakupuj a pracuj! Presne takto bude znieť motto budúcnosti, pokiaľ sa sami nerozhodneme inak. Jedinou nádejou na záchranu našej civilizácie je, ak na piedestál hodnôt opäť postavíme morálne odkazy, ktoré nám (nie náhodou) zvestuje aj kresťanstvo. Ak nebudeme za nasledovania hodné vzory stavať ľudí, ktorí stelesňujú úpadkovú krivku života, ale osobnosti, ku ktorým budeme môcť pozerať s prirodzeným a úprimným rešpektom. Nemá zmysel snažiť sa „vytvoriť“ tieto osobnosti poučovaním druhých. Jediné, čo má význam, je aby sa každý z nás snažil byť takýmto nasledovania hodným človekom. Musíme premýšľať a pracovať tak, aby sme sa nemuseli hanbiť - sami pred sebou, ani pred Bohom. Ak takto bude uvažovať dostatočný počet ľudí, tak sa svet jednoducho musí stať lepším miestom.

Otvorený list ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi

List ministroviPredseda ĽS Naše Slovensko a banskobystrický župan Marian Kotleba napísal otvorený list ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi. List je reakciou na to, že Zastupiteľstvo BBSK schválilo 26. októbra 2015 všeobecne záväzné nariadenie o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK pre prijímacie konanie na školský rok 2016/2017. Toto VZN sa rozhodol Marian Kotleba nepodpísať. Prečítajte si jeho názory na reformu stredných škôl na Slovensku. List si môžete stiahnuť  TU:


Marian Kotleba o reforme stredných škôl

Pozrite si vystúpenie Mariana Kotlebu, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Ľudovej strany Naše Slovensko, k reforme stredných škôl na Slovensku. Jeho prejav na túto tému zaznel na 23. výjazdovom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK, ktoré sa konalo 9. októbra 2015 v Bartošovej Lehôtke. Okrem iného sa dozviete, prečo podporuje zvyšovanie počtu študentov na stredných školách s odborným zameraním a súčasne znižovanie ich počtu na gymnáziách.


BBSK hľadá možnosti, ako pomôcť pútnickému miestu Staré Hory

Predseda BBSK Marian Kotleba sa dnes (23. 1.) stretol s hlavným predstaveným Krakovskej provincie rádu bosých karmelitánov Tadeuszom Florkom, hlavným ekonómom Jarosławom Janochom a správcom farnosti Staré Hory Stanisławom Miernikom. Predseda BBSK ich pozval na Úrad BBSK pri príležitosti ich vizitácie na Starých Horách a v Banskej Bystrici. Cieľom stretnutia bolo hľadať možnosti, ako pomôcť pútnickému miestu Staré Hory. Tie sú považované za jedno z najdôležitejších pútnických miest na Slovensku a majú tak význam aj z hľadiska podpory cestovného ruchu v BBSK. Predseda BBSK sa zaujímal aj o podporu blížiacemu sa referendu zo strany Rádu bosých karmelitánov.


Na Slovensko prišli bosí karmelitáni koncom 14. storočia. Sú považovaní za najprísnejšiu rehoľu v rámci Katolíckej cirkvi. Bosí karmelitáni spravujú farnosť Staré Hory a banskobystrickú kalváriu. Slovenské kláštory rádu bosých karmelitánov z hľadiska cirkevného práva patria pod Krakovskú provinciu. Najobľúbenejšími svätcami tejto rehole sú sv. Terézia a sv. Ján z Kríža.

 


Vyhlásenie Ľudovej strany Naše Slovensko k plánovanému zrušeniu SPŠ stavebnej v Banskej Bystrici

Ľudová strana Naše Slovensko kategoricky odmieta zámer vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja zrušiť Strednú priemyselnú školu stavebnú v Banskej Bystrici a Prvé Slovenské gymnázium v Revúcej. Za snahami o zrušenie gymnázia v Revúcej vidíme záujem župných poslancov zlikvidovať jeden z historických pilierov slovenského národného ducha a to práve v čase, kedy sa vo vláde čoraz silnejšie ozývajú hlasy zástupcov protislovenskej strany Most.

Dôvod likvidácie stavebnej priemyslovky v Banskej Bystrici je omnoho prozaickejší. Hoci BBSK ako oficiálny dôvod plánu na zlúčenie SPŠ stavebnej a Strednej odbornej školy stavebnej uvádza optimalizáciu systému odborného vzdelávania na úrovni kraja, pravda je diametrálne odlišná. Budova školy, ktorú doslova vlastnými rukami stavali mnohí Bystričania, a ktorá stojí v najužšom centre Banskej Bystrice priamo medzi budovou banskobystrického štúdia STV a okresným súdom, má dnes podľa odborného vyjadrenia hodnotu 80 až 85 miliónov slovenských korún. Vedenie BBSK však už pripravilo zaradenie tejto vyslovene lukratívnej nehnuteľnosti do zoznamu nadbytočného majetku, ktorý bude nasledovne odpredaný. To, že okruh záujemcov ako aj približná cena, za ktorú má byť budova školy jednému z nich priklepnutá, sú úž dopredu známe, je asi len náhoda. Otázkou tak ostáva, ktorému zlodejovi z vysokej politiky bude po likvidácii úspešnej školy, ktorá dlhodobo hospodári s vyrovnaným rozpočtom, za