Odhalenie pamätnej tabule prezidentovi Dr. Jozefovi Tisovi v Hlbokom nad Váhom

odhalenie-pamatnej-tabule-prezidentovi-dr-jozefovi-tisovi-v-hlbokom-nad-vahom (2)

Pri príležitosti 70. výročia justičnej vraždy nášho prvého prezidenta Dr. Jozefa Tisa zorganizoval žilinský krajský klub ĽS Naše Slovensko spolu so starostom obce Hlboké nad Váhom Dušanom Pinčíkom stretnutie, ktorého súčasťou bolo odhalenie pamätnej tabule venovanej spomienke na nespravodlivú popravu veľkej osobnosti našich dejín, kňaza a prezidenta Mons. Dr. Jozefa Tisa. Tejto významnej udalosti sa zúčastnil krajský predseda žilinského krajského klubu ĽS Naše Slovensko Andrej Medvecký, všetci okresní funkcionári žilinského krajského klubu, starosta obce Hlboké nad Váhom Dušan Pinčík a poslanci NR SR Milan Mazurek a Peter Krupa. Pamätnú tabuľu odhalil žilinský krajský predseda Andrej Medvecký spolu so starostom Dušanom Pinčíkom. Pamätník následne vysvätil otec biskup Daniel a s prejavmi vystúpili poslanec NR SR Milan Mazurek a člen Matice slovenskej JUDr. Jozef Michtalík.


14. marec – Deň slovenskej štátnosti sme oslávili veľkolepým podujatím spojeným s charitatívnou zbierkou

14-marec-thumbSpomienkové slávnosti na našu prvú slovenskú štátnosť sme už tradične začali predpoludním na Martinskom cintoríne v Bratislave. Následne sme si pripomenuli obetu našich národných hrdinov omšou slúženou na úmysel pána prezidenta Jozefa Tisa v kostole Svätej Alžbety v Banskej Bystrici. Na slávnostnom galavečeri v Banskej Bystrici sme pre pozvaných hostí pripravili veľkolepý slávnostný program spojený s množstvom kultúrnych vystúpení a bohatou recepciou. Nezabudli sme však ani na pomoc najchudobnejším. V rámci charitatívnej zbierky sme finančne podporili 3 slušné mnohodetné rodiny. Oslavy našej štátnosti sme zavŕšili v sobotu 18. marca spomienkovou slávnosťou na Svätoplukovom námestí v Nitre. Celé slávnostné podujatie bolo dôkazom, že oslavy slovenskej štátnosti dokážu byť dôstojným, slávnostným a pozitívnym podujatím plným vzájomnej pomoci, svornosti, úcty a rešpektu.

Totalita pod rúškom demokracie

Žijeme v zvláštnej dobe. Na jednej strane sa hovorí o ľudských právach a tolerancii, na druhej strane štát prenasleduje slušných ľudí za ich presvedčenie, názory a postoje, ktoré nevyhovujú všeobecne vnucovaným normám.

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému bez rozdielu právo na jeho presvedčenie, politické názory, vierovyznanie, zaručuje slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania, zaručuje slobodu prejavu a právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať informácie… A predsa stále častejšie sú slušní ľudia prenasledovaní za svoje názory, presvedčenie, sú zastrašovaní, šikanovaní, vyhadzovaní zo zamestnania a ohrozovaní na existencii.

Jedným z konkrétnych prípadov, ale vôbec nie ojedinelým, je prípad schopného a statočného mladého historika Martina Lacka, donedávna pracujúceho v Ústave pamäti národa. Martin Lacko mal odvahu hovoriť a písať pravdu o slovenských dejinách, na rozdiel od tzv. historikov, ktorí odpisovali dejiny tak, ako im diktovala Praha a predbiehali sa v dehonestácii a očierňovaní Slovenska a Slovákov a na tom sa priživovali a stavali svoju pochybnú kariéru. Dokonca sa „opovážil“ sympatizovať a pozitívne sa vyjadriť o ĽS Naše Slovensko.


Vyhlásenie k 168. výročiu vzniku Slovenskej národnej rady

168-vyrocie-zalozenia-snr
Pred 168 rokmi, 16. septembra 1848, sa vo Viedni na zhromaždení stoviek Slovanov pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu formálne utvoril najvyšší národný revolučný a vojenský orgán slovenského národného hnutia - Slovenská národná rada. Dôstojne reprezentovala slovenský národ v boji za samourčenie, svojbytnosť, za kodifikáciu štátneho jazyka, za duchovnú aj materiálnu obrodu, ako aj v jeho úsilí o štátoprávne usporiadanie. Hneď 19. septembra 1848 vyhlásila Slovenská národná rada štátnu nezávislosť Slovenska od Uhorska.

Cieľom pôvodnej Slovenskej národnej rady bolo bojovať za práva Slovákov a budovať našu štátnosť. Žiaľ, tieto vznešené ideály upadli časom do zabudnutia, pretože dnes našu štátnosť pod diktátom Bruselu strácame. V dnešnej Národnej rade Slovenskej republiky je už len zopár vlastencov, ktorým naozaj záleží na rozvoji Slovenska. Ako by sa asi cítili štúrovci pri pohľade na dnešnú Národnú radu Slovenskej republiky? Čo by povedali na to, že nad slovenským parlamentom vlajú vlajky EÚ?! Čo by povedali na to, že medzi poslancami sedí množstvo zlodejov a vlastizradcov, ktorí za pár grošov zo Západu neváhajú rozpredať celú svoju vlasť? Čo by povedali štúrovci na poslancov, ktorí skladali prísahu so znakom Izraela pripnutom na saku? Čo by povedali na poslankyňu, ktorá sa stala moslimskou nevestou a takto ide hájiť záujmy Slovenska? A čo by povedali na predsedu NR SR, ktorý napriek tomu, že šéfuje Slovenskej národnej strane, tak ani nevie poriadne po slovensky a jeho najbližší koaličný partner je z maďarskej strany?

Žiaľ, Národná rada Slovenskej republiky (s výnimkou zopár poslancov) v súčasnosti nepracuje v prospech Slovákov, ale predstavuje len pódium pre oportunistov túžiacich po moci a predvádzaní sa. Zradcovia slovenského národa sa veľmi rýchlo vzdali všetkého, čo naši praotcovia a mamy vybudovali a za čo Ľudovít Štúr a jeho kolegovia urputne bojovali. Aj preto sa poslanci ĽS Naše Slovensko snažia prinášať do NR SR novú parlamentnú kultúru a zásadne sa nezúčastňujú na cirkusantských aktivitách, ktoré nesúvisia s konštruktívnou prácou.

Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi

List Dankovi Dnes sme poslali v mene poslaneckého klubu ĽS Naše Slovensko otvorený list predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Andrejovi Dankovi.

List je reakciou na to, že 2. schôdzu NR SR zvolal práve na deň 18. apríl, kedy si pripomíname justičnú vraždu prvého prezidenta Slovenskej republiky a kňaza Msgr. Dr. Jozefa Tisa.

List si môžete prečítať TU:


Polícia účelovo odmietla trestné oznámenie za propagáciu sionizmu. Podali sme sťažnosť!

Sťažnosť30. októbra 2015 sme podali trestné oznámenie za verejnú propagáciu sionistického hnutia na Námestí SNP v Banskej Bystrici, nakoľko ide o zločinecké a teroristické hnutie, ktorého stúpenci sa dopustili mnohých masakier civilného obyvateľstva Palestíny a iných odporných zločinov. Krajské riaditeľstvo PZ SR naše trestné oznámenie odmietlo s odôvodnením, ktoré je nedostatočné, zavádzajúce a účelové. Uznesenie polície nájdete TU: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko podala 28. decembra 2015 proti tomuto uzneseniu oficiálnu sťažnosť. Ak chcete vedieť viac o práci vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva PZ SR, ktorý sa zastáva sionizmu, ako aj o ďalších zločinoch sionizmu a jeho vplyve na štát Izrael, ktoré sme doposiaľ nepublikovali, prečítajte si našu sťažnosť TU:

 


Ľudová strana Naše Slovensko si pripomenula 200. výročie narodenia Ľudovíta Velislava Štúra

228. októbra 2015 uplynulo 200 rokov od narodenia velikána nášho národa Ľudovíta Velislava Štúra. Práve tento rok je preto vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra. Členovia Ľudovej strany Naše Slovensko sa 24. októbra zúčastnili na oficiálnych oslavách v jeho rodisku – v Uhrovci. Jeho pamiatku si tiež pripomenuli na cintoríne v Modre, kde je pochovaný.


Spomienka v Černovej s účasťou Ľudovej strany Naše Slovensko

V týchto dňoch uplynie už 108 rokov od národnej tragédie, ktorá sa udiala neďaleko Ružomberka, v Černovej. 27. októbra 1907 sa miestni obyvatelia postavili za svojho rodáka, otca národa Andreja Hlinku a proti tomu, aby novopostavený kostol vysvätil niekto iný, ako v tom čase suspendovaný Andrej Hlinka. Na to vládna moc zareagovala streľbou do vlastných občanov. Po streľbe ostali na zemi ležať  mnohí mŕtvi a zranení obyvatelia tejto obce. Túto tragickú udalosť si Ľudová strana Naše Slovensko s ďalšími národnými organizáciami pripomenula v nedeľu 25. októbra 2015 pri pamätníku černovských martýrov v Černovej. Za našu stranu tu vystúpil člen Bratislavského krajského klubu ĽS Naše Slovensko Michal Haviar.