2 hlasy europoslancov Uhríka a Radačovského rozhodli o odmietnutí intenzívnejšieho presídľovania imigrantov z Afriky!

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Konzervatívnym poslancom Európskeho parlamentu sa podarilo zablokovať návrh nového uznesenia č. B9-0154/2019 na zintenzívnenie presídľovania imigrantov z Afriky do EÚ (znenie uznesenia nájdete tu). Kritické boli najmä články 12 – 16 uznesenia, kde je deklarovaná výzva členským štátom na urýchlené presídlenie imigrantov z Líbye do EÚ a výzva na vytvorenie nových legálnych imigračných koridorov do Európy. Uznesenie taktiež požadovalo zavedenie nového trvalého systému prerozdeľovania imigrantov medzi štátmi EÚ, čo v praxi znamená zavedenie nových imigračných kvót.

Toto uznesenie neprešlo len veľmi tesne – za schválenie uznesenia hlasovalo 288 poslancov, proti uzneseniu hlasovalo 290 europoslancov. To znamená, že o neschválení tohto nebezpečného uznesenia rozhodli len 2 hlasy, čiže aj hlasy europoslanca Milana Uhríka a Miroslava Radačovského. Aj toto dôležité hlasovanie je jasným dôkazom, že každý hlas sa počíta a aj poslanci zvolení za Ľudovú stranu Naše Slovensko dokážu v dôležitých historických okamihoch rozhodnúť. Výsledky hlasovania podľa mien poslancov nájdete na strane 194 v zápisnici o hlasovaniach.