Financovanie

Ľudová strana Naše Slovensko je legitímne zaregistrovanou politickou stranou na Ministerstve vnútra SR a dodržuje všetky zákony platné v Slovenskej republike. Financovanie ĽS Naše Slovensko je maximálne transparentné a je tvorené predovšetkým vecnými darmi od členov a sympatizantov. Nasledujúci zoznam je prebraný z oficiálnej stránky ĽS Naše Slovensko (www.lsnaseslovensko.sk).