Zo zákulisia ĽS Naše Slovensko: Záznam z celoštátneho snemu, predstavenie nového loga strany

ĽS Naše Slovensko oslávila už 8. výročie svojho vzniku. Strana za tento čas výrazne vyrástla. V roku 2013 sme obsadili post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, v roku 2016 sme sa dostali do Národnej rady Slovenskej republiky a naďalej mierime čoraz vyššie. Počet členov strany dosiahol už tak vysoké číslo, že sme mali problém zohnať sálu, do ktorej by sa vošlo „len“ 400 starostlivo vybraných delegátov na celoštátny snem. Aktívnych sympatizantov počítame už na tisíce a voličov na státisíce.

Celoštátny slávnostný snem ĽS Naše Slovensko, ktorý sa konal 24. marca v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku, jasne ukázal, že ĽS Naše Slovensko sa napriek všetkým obštrukciám zo strany prehnitého systému nevzdáva, a že je stále na vzostupe. Rastieme nielen na kvantite, ale aj na kvalite. Spúšťame mnohé nové ambiciózne projekty – vlastné internetové rádio, vlastné noviny vychádzajúce v mesačných intervaloch, zriaďujeme oficiálne odborné tímy, pracujeme na neustálom zvyšovaní informovanosti voličov o našej práci.

Okrem týchto veľkých projektov sme na slávnostnom sneme strany predstavili aj nové logo ĽS Naše Slovensko. V novom logu sme pôvodný rovnoramenný dvojkríž nahradili cyrilo-metodským dvojkrížom, aký je aj v štátnom znaku 2. Slovenskej republiky. Pôvodný rovnoramenný dvojkríž je totiž u veľkej časti populácie stále mylne vnímaný ako symbol akéhosi fašizmu. Žiaľ, zatiaľ nie je v našich silách túto desaťročiami vytváranú mediálnu a historickú dezinterpretáciu vyvrátiť. Zatiaľ na to jednoducho nemáme dostatočný mediálny a diskusný priestor. Aby sme však jasne a jednoznačne dokázali, že ĽS Naše Slovensko rezolútne odmieta akékoľvek spájanie s nacizmom, fašizmom či akýmkoľvek extrémizmom, rozhodli sme sa naše logo pozmeniť a namiesto rovnoramenného dvojkríža začať používať rovnako slovenský dvojkríž zo štátneho znaku 2. Slovenskej republiky.

V žiadnom prípade to však neznamená, že ĽS Naše Slovensko sa „štandardizuje“ alebo že ustupuje mediálnemu tlaku. Naďalej si hlboko vážime a neustále pripomíname hrdinov našich dejín, ktorí dokázali slovenský národ viesť k prosperite a nezávislosti aj v tých najťažších časoch. Zmena nášho straníckeho loga nie je ústupkom voči zapredaným politikom a protislovenským médiám. Je to gesto pre našich voličov. Gesto, že sme ochotní vnímať ich námety a požiadavky, a že sme pripravení byť zodpovednou alternatívou voči tzv. „štandardným“ politickým stranám. Sme pripravení dokázať všetkým slušným ľuďom, že Ľudovej strany Naše Slovensko sa netreba báť, že sme tu pre všetkých poctivých ľudí a že sme tou pozitívnou zmenou, na ktorú Slovensko už dlho čaká.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko