Spomienková akcia pri príležitosti 201. narodenia Ľudovíta Velislava Štúra

V živote slovenského národa je viacero osobností, ktoré bojovali za našu vlasť. Jednou z týchto osobností je aj Ľudovít Štúr, ktorého 201. výročie narodenia sme si pripomenuli v piatok 28. októbra 2016 na cintoríne v Modre. Pamiatku Ľudovíta Štúra si pripomíname pravidelne, pretože ĽS Naše Slovensko veľmi vážne nadväzuje na jeho životný odkaz.

spomienka-stur

Spomienkovú akciu zastrešil podpredseda ĽS Naše Slovensko a poslanec NR SR Martin Beluský. S prejavom vystúpili okresný predseda ĽS Naše Slovensko pre Pezinok Marek Hlavatý, ktorý spomenul dôležité momenty zo životného boja Ľudovíta Štúra za náš národ. K účastníkom sa prihovoril aj člen ĽS Naše Slovensko Michal Haviar, ktorý okrem pripomenutia si života a myšlienok Ľudovíta Štúra upozornil aj na podobnosť histórie so súčasnosťou. Podobne ako v časoch života Ľudovíta Štúra sú aj dnes ľudia za prejavovanie svojich názorov šikanovaní a prepúšťaní z práce. Ale ako naši predkovia, tak ani my sa nedáme v boji za Boha a národ zastrašiť.

Na záver spomienkovej akcie naša členka zarecitovala báseň Ľudovíta Štúra Uvítanie, ktorú napísal po návrate na Slovensko z mesta Halle, kde študoval na univerzite. Po kultúrnej spomienke sme si odkaz Ľudovíta Štúra uctili aj tichou modlitbou a zapálením sviečok.