Snem Ľudovej strany Naše Slovensko

29. augusta 2015 sa v Banskej Bystrici, za účasti 164 delegátov z celého Slovenska, konal slávnostný snem Ľudovej strany Naše Slovensko. Delegáti zvolili nové Predsedníctvo strany v nasledovnom zložení: Ing. Mgr. Marian Kotleba – predseda strany, Ing. Martin Beluský, PhD. – tajomník strany, Mgr. Rastislav Schlosár – podpredseda strany, Bc. Ján Kecskés – podpredseda strany a predseda Nitrianskeho krajského klubu, Peter Krupa – podpredseda strany, Bc. Marian Chmelár – predseda Bratislavského krajského klubu, Bc. Stanislav Drobný – predseda Trnavského krajského klubu, Rastislav Smolka – predseda Trenčianskeho krajského klubu, Andrej Medvecký – predseda Žilinského krajského klubu, Ján Mora – predseda Banskobystrického krajského klubu, Ing. Marek Ďurán – predseda Košického krajského klubu, Milan Mazurek – predseda Prešovského krajského klubu.