Stretnutie vlastencov na Národnej púti na Kostolci

narodna put - kostolec 2017 (1)

Vlastenecky zmýšľajúci ľudia si 5. júla na Národnej púti pripomenuli život a dielo solúnskych bratov, Konštantína (dnes známeho pod jeho rehoľným menom Cyril) a Metoda.

Pred vyše 1155 rokmi sa knieža Rastislav rozhodol na území Veľkej Moravy nájsť spôsob, akým by sa kresťanstvo dostalo do sŕdc jeho obyvateľov. Potreboval k tomu vzdelaných vierozvestcov a tak požiadal o pomoc pápeža v Ríme. Tam nepochodil. Tak to skúsil v Carihrade.

Dobová náboženská biografia o sv. Metodovi a o sv. Cyrilovi napísaná v 9. stor. v staroslovienčine nám necháva tento opis udalosti:

Cisár Michal III. si vypočul Rastislavových poslov a hneď sa obrátil na Konštantína: „Počuješ, Filozof, tieto slová? Niet iného než teba, kto by toto mohol vykonať, preto vezmi veľa darov a svojho brata Metoda a choď! Lebo ste Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čistou slovančinou.“

To, že sa cisár Michal III. v oboch bratoch nemýlil, dokázala aj táto národná púť.

Je symbolické, že hlavným problémom pre bratov neboli pohania, ale zradní germánski, svetskí a cirkevní, teda kresťanskí mocipáni, ktorí chceli dnešné Slovensko pre seba.

Dokonca v roku 870 uniesli svätého Metoda a v ťažkých podmienkach ho väznili. Germánskych, presnejšie východofranských, pánov neobmäkčilo nič, žiadne prosby ani argumenty, až kým neboli v roku 872 Slovanmi porazení. Vojenské víťazstvo Slovanov prinieslo Metodovi slobodu. Problémy so zasahovaním zo zahraničia však neustávali a za čias Svätopluka sa po Metodovej smrti cudzím pánom podarilo mnohé z diela bratov zničiť.

Ale duchovné posolstvo ich diela sa zničiť nepodarilo. Dôkazom toho sú účastníci tejto národnej púte.

Aj v dnešnej dobe je snaha zničiť dielo sv. Cyrila a sv. Metoda, mnohí sa na Slovensku tomu zapredali. Ale my vlastenci nedopustíme zánik duchovného diela oboch svätých Solúnskych bratov, my sa nenecháme zapredancami ovplyvniť a ani vyhrážkami a silou zastrašiť.

A v tom nám Pán Boh pomáhaj! Dedičstvo otcov zachovaj nám pane.

Stanislav Drobný
predseda Trnavského krajského klubu
ĽS Naše Slovensko