Pripomenuli sme si 98. výročie tragickej smrti generála M. R. Štefánika

bradlo - thumb

Generál Milan Rastislav Štefánik bol jedným z najvýznamnejších velikánov slovenskej histórie. V jeho osobnosti sa spájalo vedecké a technické nadanie, rozvaha, morálka, vlastenectvo a bojovný duch. Vďaka svojej horlivosti, pracovitosti a bystrosti môže byť pozitívnym vzorom pre celé ďalšie generácie. Hoci je to už takmer sto rokov od jeho záhadnej tragickej smrti, my na neho nezabúdame.

Stefanik_01Pamiatku na 98. výročie smrti M. R. Štefánika sme si pripomenuli 6. mája 2017 najskôr pri jeho rodnom dome v obci Košariská. Poslanec NR SR Stanislav Drobný sa prítomných v spomienkovom príhovore spýtal, ako by bol M. R. Štefánik vnímaný, keby žil dnes. Ako by bolo vnímané jeho vlastenectvo? Dnes by sa od človeka jeho formátu univerzity zrejme dištancovali, jeho vystúpenia by zakazovali a za jeho názory by mu hrozili vyhodením z práce. Tak, ako hrozia dnes mnohým, ktorí sa neboja prihlásiť k odkazu našich predkov. Pre dnešnú moc by bol zrejme rovnako nežiaduci, ako bol nežiaduci aj pred 100 rokmi.

Po uctení si pamiatky M. R. Štefánika pri jeho rodnom dome sa skupina členov a sympatizantov ĽS Naše Slovensko presunula k Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle, kde sme s hlbokou úctou a pokorou položili ozdobný veniec. Česť Vašej pamiatke, pán generál!

Bc. Stanislav Drobný
predseda Trnavského krajského klubu ĽS Naše Slovensko