Ľudovít Štúr ako nežiaduca postava dejín? Spomienkovú akciu odignorovali všetci poslanci, okrem ĽS Naše Slovensko

V nedeľu, 14. januára 2018, sme sa zúčastnili spomienkovej akcie, ktorou sme si pripomenuli 162. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra (12.1.1856) a tiež 170. výročie jeho vystúpenia v Uhorskom sneme (15.1.1848). Práve v tejto reči Ľudovít Štúr z pozície poslanca za mesto Zvolen predniesol požiadavku, aby sa slovenský jazyk stal nie len vyučovacím, ale i liturgickým jazykom.

V súčasnosti sa proti historickým štúrovcom, podobne ako aj proti súčasným národovcom, vedie najmä z radov „pokrokových“ liberálov veľmi silná antikampaň. Spomeňme si len na minulý rok 2017, kedy sa do štúrovcov navážala tzv. „bratislavská intelektuálna kaviareň“. Niektorí národovci dokonca v tejto súvislosti podali na moderátora RTVS Michala Havrana trestné oznámenie za hanobenie národa.

Očakávali sme, že spomienkovú akciu na Ľudovíta Štúra, ktorú organizoval pre všetkých miestny evanjelický cirkevný zbor, prídu podporiť predstavitelia viacerých politických strán, nie len členovia, sympatizanti a poslanci NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko. Okrem nich sa spomedzi zástupcov verejnej správy zúčastnil akcie len primátor Modry a jeden úradník z Bratislavského samosprávneho kraja. Čelní predstavitelia štátu či Slovenskej národnej strany túto spomienku odignorovali.

Ešte smutnejšie je, že po skončení spomienky boli účastníci cielene zastavovaní a nezmyselne kontrolovaní policajnými hliadkami. Táto šikana je len ďalším dôkazom toho, že pronárodne orientovaní Slováci sa stávajú terčom čoraz väčšieho prenasledovania.

Ladislav Nagy
predseda okresnej organizácie ĽS Naše Slovensko v Piešťanoch