ĽS Naše Slovensko na Národnej slávnosti na Devíne

V sobotu 25. apríla sa konala na Devíne Národná slávnosť pri príležitosti 179. výročia pamätnej vychádzky Štúrovcov na Devín. Tento rok si taktiež pripomíname 200. výročie narodenia Ľudovíta Velislava Štúra.

ĽS Naše Slovensko nadväzuje na odkaz našich národných velikánov, obzvlášť Štúra, a preto naši členovia a sympatizanti z Bratislavského krajského klubu tieto slávnosti osobne podporili.

Nezabudnime na slová najväčšieho syna slovenského národa – Ľudovíta Velislava Štúra, ktoré platia aj dnes, pretože aj teraz si od nás doba vyžaduje činy a obetu! – „Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“

Michal Haviar