Pripomenuli sme si 100 rokov od smrti významného slovenského dejateľa Svetozára Hurbana Vajanského

17. augusta 2016 sme si pripomenuli 100 rokov od smrti významného slovenského dejateľa Svetozára Hurbana Vajanského. Svetozár Hurban Vajanský bol jedným z vedúcich postáv nastupujúcej generácie realistických spisovateľov a organizátorov kultúrneho a literárneho života. Ako nekompromisný obhajca prirodzených práv slovenského národa a odporca národnostného a sociálneho útlaku bol viackrát súdený a väznený. Odkaz, ktorý nám zanechal Svetozár Hurban Vajanský sa stáva čoraz aktuálnejší aj v súčasnosti.

Preto sme sa v stredu 17. augusta 2016 zišli spolu so všetkými národne cítiacimi občanmi na Národnom cintoríne v Martine, aby sme Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému vzdali úctu a našu veľkú vďaku.

Pietna spomienka sa začala modlitbou. Po modlitbe slávnostne položil veniec krajský predseda žilinského klubu ĽS Naše Slovensko Andrej Medvecký. Život Svetozára Hurbana Vajanského vo svojom prejave opísal okresný predseda dolnokubínskeho klubu ĽS Naše Slovensko Martin Ferančík. Následne s prejavmi pokračovali okresný predseda martinského klubu ĽS Naše Slovensko Dušan Kričko a okresný predseda ružomberského klubu Michal Buchta. Posledný prejav predniesol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a krajský predseda prešovského klubu ĽS Naše Slovensko Milan Mazurek. Pietny akt sme ukončili pokornou poklonou pred hrobom Svetozára Hurbana Vajanského.

Múdrosť a odvaha Svetozára Hurbana Vajanského bude pre nás navždy vzorom.