Predseda BBSK Marian Kotleba vyzval predsedu vlády Roberta Fica na stretnutie k eurofondom

Vážení obyvatelia Banskobystrického samosprávneho kraja,

po dvoch mesiacoch strávených v ťažkej chorobe sa k vám prihováram formou tohto videa. Dovoľte mi, aby som sa v prvom rade poďakoval lekárom z Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici za príkladnú zdravotnú starostlivosť, vďaka ktorej som mohol nastúpiť naspäť do práce. Ďalej sa mi dovoľte poďakovať riaditeľovi Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Martinovi Beluskému za to, že okrem svojej práce riaditeľa v tomto období zvládol aj zastupovanie v mnohých činnostiach a mnohých úlohách, ktoré boli vyhradené pre mňa. Ale hlavne mi dovoľte, aby som reagoval vážne skutočnosti a fakty, ktoré sa za túto dobu odohrali a ku ktorým sa môžem vyjadriť až dnes.

Jednoznačne najvážnejšou udalosťou boli vyjadrenia predsedu vlády Fica na výjazdovom zasadnutí vlády v Banskej Bystrici. Vyjadrenia predsedu vlády pokladám za absolútne nekompetentné, čo sa týka čerpania eurofondov pod Banskobystrickým samosprávnym krajom. Pán premiér zjavne pri týchto hodnoteniach vychádzal z nesprávnych informácií, ktoré mu boli tímom jeho spolupracovníkov poskytnuté a preto som 23. marca tohto roku, deň po mojom nástupe do práce, týmto listom pána premiéra vyzval na vzájomné stretnutie, ktorého predmetom má byť vyjasnenie a vydiskutovanie týchto skutočností, o ktorých sa zmieňoval aj na spomínanom výjazdovom zasadnutí vlády v Banskej Bystrici.

Je evidentné, že v Smere dodnes nestrávili porážku Vladimíra Maňku a preto tie informácie, ktoré predseda vlády Fico má sú také, aké sú. Skutočnosť je ale úplne iná. Banskobystrický samosprávny kraj pri čerpaní eurofondov pod mojim vedením striktne postupuje v zmysle zákona. Práve naopak, v minulosti došlo k viacerým porušeniam zákona v tejto oblasti. Nie je to samozrejme len môj názor, pretože len minulý týždeň nám z Ministerstva financií prišiel list, v ktorom ministerstvo žiada od Banskobystrického samosprávneho kraja vrátenie viac ako 1 milióna Eur za neoprávnené čerpanie. Toto je ten list, ktorým Ministerstvo financií žiada, aby som ja zaplatil milión Eur za chyby predošlých Smer-áckych županov. Porušenie zákona skonštatovala samotná vláda Slovenskej republiky ešte v januári 2015. To znamená vláda, na čele ktorej sedí predseda vlády Robert Fico zo Smeru, predseda strany Smer, skonštatovala, že tohto porušenia zákona sa dopustili župani zo strany Smer. Čo viac, vážení obyvatelia, k tomu dodať?! Názor si musíte spraviť sami a svoj názor, neskreslený médiami, môžete prípadne poslať aj nám na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.

Som veľmi rád, že som sa mohol po takej dobe s vami týmto spôsobom stretnúť a už teraz sa teším na ďalšie stretnutie o týždeň.