Členov vlády sa pýtame, prečo neriešia problémy občanov

Mnohí občania sa na nás obracajú s tým, že kompetentní ministri, ktorí by mali riešiť ich problémy, nie sú ochotní ani odpovedať na sťažnosti a otázky občanov. Nám, ako poslancom NR SR, však predstavitelia vlády odpovedať musia. A keďže v parlamente zastupujeme práve vás, bežných občanov Slovenskej republiky, tak sme sa aj na februárovej schôdzi NR SR pýtali ministrov na pálčivé politické a praktické problémy.

Poslanec  Stanislav Drobný predniesol v parlamente dva podnety od občanov

Prvá interpelácia prednesená poslancom Stanislavom Drobným sa týkala havarijného stavu cesty I/57 v obci Horné Srnie, ktorý sa podpísal už pod viacero dopravných nehôd. Problematický úsek cesty sa mal rekonštruovať už v roku 2009, no k rekonštrukcii cesty stále nedošlo.  Prosby starostu obce, ako aj petície občanov, vládni politici dlhodobo ignorujú. Na tomto krátkom úseku cesty za posledné roky vyhasli už 4 ľudské životy. Z tohto dôvodu občania dotknutej obce, ústami poslanca Stanislava Drobného, požiadali ministra dopravy o jasné a konkrétne informácie ohľadom roky plánovanej rekonštrukcie problémovej cesty.

Druhú interpeláciu adresoval poslanec Stanislav Drobný ministrovi zdravotníctva, od ktorého požadoval preverenie informácii od občanov, ktorí upozorňujú na zdravie ohrozujúcu situáciu v Nemocnici Ružinov. V poliklinickej časti tejto nemocnice sa má pracovať s röntgenovým prístrojom, ktorému chýbajú základné ochranné prostriedky, a tak je personál aj pacienti vystavovaný škodlivému röntgenovému žiareniu bez adekvátnej ochrany. Pán poslanec Drobný žiadal prešetrenie tohto stavu a v prípade potvrdenia tejto skutočnosti aj vyvodenie adekvátnej zodpovednosti.

Poslanec Milan Uhrík sa pýta ministra dopravy na riešenie kritickej dopravnej situácie v Nitrianskom kraji

Severojužné cestné prepojenie v Nitrianskom kraji je na žalostnej úrovni. Dopravnú obslužnosť v tomto smere zabezpečuje len cesta I/64, ktorá začína v Komárne a smeruje cez Nové Zámky na Nitru a ďalej až do Topoľčian. Táto cesta svojimi parametrami, ani kapacitou už absolútne nepostačuje potrebám súčasnej dopravy a najmä prechádza priamo centrom obcí, kde znepríjemňuje život miestnym obyvateľom. Preložka tejto cesty mimo intravilán dotknutých obcí sa plánuje už desiatky rokov, avšak stále sa iba sľubuje a vôbec nič sa nerobí. Dopravná situácia je už dnes katastrofálna a toto sa ešte zhorší po dostavbe automobilového závodu Jaguár, do ktorého bude denne prúdiť veľké množstvo kamiónov. Poslanec Milan Uhrík sa preto ministra dopravy pýtal, či sa bude realizovať preložka cesty I/64 mimo zastavané územie obce, ako sa ministerstvo rozhoduje, ktoré cestné projekty bude realizovať a aké iné riešenia vie ministerstvo dopravy ponúknuť na zlepšenie kritickej dopravnej situácie v Nitrianskom kraji.

Poslanec Marian Kotleba predložil sériu interpelácii na premiéra a vládnych ministrov

Premiér Robert Fico a jeho vláda pod rúškom boja s akýmsi nedefinovaným extrémizmom spustila v poslednom období mnohé totalitné opatrenia, ktoré pripomínajú praktiky z obdobia nacizmu. Vláda napríklad zriadila špeciálnu ideologickú políciu pod názvom protiextrémistická jednotka, ktorej doterajšia krátka činnosť spočíva v zatýkaní a zastrašovaní ľudí, ktorí si na určité témy dovolili mať iný názor ako vládnuca elita. Podobnosť s nacistickou tajnou políciou Gestapom je tu evidentná. Samostatnou kapitolou činnosti tejto vlády je vyslanie slovenských vojakov k ruským hraniciam, či Ficove výroky chváliace ekonomický program Adolfa Hitlera. Práve na tieto totalitné kroky súčasnej vlády sa Marian Kotleba otvorene pýtal premiéra Fica a ministerky „spravodlivosti“ Lucie Žitňanskej.  Ďalšiu otázku Marian Kotleba smeroval ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, ktorý dlhodobo nerieši katastrofálne pracovné podmienky na policajnom oddelení v Spišských Vlachoch.

Poslankyňa Natália Grausová sa pýta ombudsmanky Dubovcovej na práva neprivilegovaných skupín obyvateľov

Ombudsmanka (verejná ochrankyňa ľudských práv) Jana Dubovcová je známa tým, že s mimoriadnym zanietením bojovala za práva homosexuálov, neprispôsobivých cigánov či odsúdených väzňov. Avšak porušovanie ľudských práv iných skupín obyvateľov si už akosi nevšíma. Poslankyňa Natália Grausová sa preto zaujímala o to, ako pani ombudsmanka rieši prípady incestu a sexuálneho zneužívania maloletých dievčat v cigánskych osadách. Ďalej sa tiež pýtala prečo pani ombudsmanka nepodniká kroky na ochranu práv starších ľudí, ktorí sa vo vlastnom dome stali obeťami útokov cigánskych kriminálnikov. Veľmi vážnou bola aj otázka, prečo ombudsmanka nekoná v záujme ochrany ľudských a ústavných práv občanov, ktorí sú v súčasnej dobe stále častejšie prenasledovaní za vyjadrenie svojho názoru a politického postoja. Podnety na prešetrenie prípadov, kedy bol občan SR za vyjadrenie podpory politickej strane prepustený z práce, sme pani ombudsmanke doručili, no bez akejkoľvek odozvy z jej strany.

Poslanec Stanislav Mizík sa pýta ministra vnútra Kaliňáka

Vládny Smer dlhodobo tvrdí, že je proti imigrácii a kvótam na rozdelenie imigrantov. Avšak politici zo Smeru už tradične iné hovoria a iné konajú. V interpelácii na ministra vnútra Roberta Kaliňáka sa poslanec  ĽS Naše Slovensko Stanislav Mizík pýtal na toto rozporuplné konanie. Veď ako je možné, že Kaliňákov rezort dáva milióny na integráciu imigrantov, keď on sám občanom tvrdí, že rázne odmieta kvóty na rozdelenie imigrantov? Na margo štedrých dotácií určených pre imigrantov a mimovládne organizácie sa poslanec Stanislav Mizík tiež pýtal, či by nebolo lepšie tieto peniaze využiť na výstavbu bytov pre mladé rodiny.