Otvorený list ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi

List ministroviPredseda ĽS Naše Slovensko a banskobystrický župan Marian Kotleba napísal otvorený list ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi. List je reakciou na to, že Zastupiteľstvo BBSK schválilo 26. októbra 2015 všeobecne záväzné nariadenie o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK pre prijímacie konanie na školský rok 2016/2017. Toto VZN sa rozhodol Marian Kotleba nepodpísať. Prečítajte si jeho názory na reformu stredných škôl na Slovensku. List si môžete stiahnuť  TU:

Na túto tému Marian Kotleba vystúpil aj na zasadnutí Zastupiteľstva BBSK, ktoré sa konalo 9. októbra 2015 v Bartošovej Lehôtke.