Odpoveďou na petíciu proti príchodu imigrantov vláda dokázala, že nevie a ani nechce ochrániť Slovensko!

VládaV priebehu minulého roka ĽS Naše Slovensko ako jediná politická strana na Slovensku organizovala petíciu, ktorou viac ako 50 tisíc občanov žiadalo vládu, aby vykonala všetky potrebné opatrenia na zabránenie príchodu imigrantov do Slovenskej republiky. Po dvoch mesiacov od jej podania sme od vlády dostali odpoveď. Pozrime sa spoločne na to, ako si vláda predstavuje ochranu Slovenska pred nebezpečnými imigrantmi.

Vláda v odpovedi na petíciu neuvádza žiadne opatrenia, ktoré by efektívne riešili problém s imigrantmi. Namiesto toho, aby podnikla jednoznačné a praktické kroky na ochranu našich štátnych hraníc, v odpovedi na petíciu sa alibisticky oháňa len tým, že podala žalobu proti rozhodnutiu Rady EÚ o povinnom prerozdeľovaní imigrantov. Pred záplavou imigrantov nás teda majú podľa vlády ochrániť len súdne spory, ktoré sa môžu vliecť roky a aj to s neistým výsledkom. Čo urobí vláda, keď Súdny dvor EÚ zamietne jej žalobu? Už teraz je viac než isté, že sklopí uši a poslušne sa podrobí Bruselskému diktátu tak, ako to urobila už mnohokrát.

Vláda totiž nemá odvahu ani vôľu na to, aby problém imigrantov riešila skutočne razantne, teda tak ako to navrhuje ĽS Naše Slovensko. Obnoviť ochranu hraníc vláda odmieta s odvolávaním sa na to, že by to musel schváliť Brusel. Teda Európska únia, ktorej tá istá vláda dobrovoľne odovzdala právomoci v azylovej politike podpisom Lisabonskej zmluvy ešte v roku 2008. Rovnako tak nie je schopná nasadiť armádu tak, ako to urobilo napr. Maďarsko. Napokon na čo by to smerácka vláda robila, keď jej europoslanci opakovane povinné kvóty podporili a ani vláde samotnej nerobí najmenší problém pustiť k nám imigrantov dobrovoľne. Stačí si spomenúť na Gabčíkovo, kde ich umiestnila niekoľko stoviek proti vôli obyvateľov tejto obce. Vláda tak aj pri odpovedi na našu petíciu opätovne dokázala svoje pokrytectvo a fakt, že slušní ľudia na Slovensku sú jej v skutočnosti úplne ukradnutí.

Mgr. Rastislav Schlosár
poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko