Predvianočná kvapka krvi v Bratislave

Okresný predseda ĽS Naše Slovensko v Bratislave pán Marián Bauman zorganizoval v pondelok 18.12.2017 predvianočnú dobročinnú akciu s názvom „Vianočná kvapka krvi“. Cieľom tejto akcie bolo pomôcť ťažko chorým ľuďom, ktorí môžu počas sviatkov, v čase keď my budeme oslavovať Vianoce, Nový rok a 25. výročie vzniku Slovenskej republiky v kruhu našich najbližších, potrebovať túto vzácnu tekutinu na nemocničnom lôžku.

ĽS Naše Slovensko organizuje akcie zamerané na odber krvi pravidelne po celom Slovensku, pričom tieto akcie majú vždy podporu najvyššieho vedenia strany. Dobročinný odber krvi v Bratislave prišli podporiť aj poslankyňa NR SR za ĽS Naše Slovensko pani MUDr. Natália Grausová, krajský predseda ĽS Naše Slovensko z Bratislavského kraja Ing. Vladimír Zeman a predseda klubu ĽS Naše Slovensko v Devíne pán DiS. art. Štefan Sojka.

Týmto sa chcem všetkým darcom poďakovať za nezištnú pomoc chorým občanom. Slečna Monika Porubská, asistentka poslanca NR SR pána Ing. Milana Uhríka, PhD., dosiahla na tejto akcii svoj jubilejný desiaty odber krvi. Srdečne blahoželáme a pre ilustráciu prikladáme pár fotografií!

Záverom mi dovoľte v mene predsedníctva ĽS Naše Slovensko popriať všetkým čitateľom požehnané Vianočné sviatky strávené v kruhu svojich najbližších, pokoj, pohodu a veľa pekných zážitkov. V Novom roku 2018 Vám prajeme Božie požehnanie, veľa zdravia, šťastia, lásky, dobrých priateľov, nech sa naplnia vaše túžby a želania, nech rok 2018 je lepší, ako končiaci sa rok 2017.

Ing. Vladimír Zeman
predseda bratislavského krajského klubu ĽS Naše Slovensko