Národný výstup na Kriváň

Pred 175 rokmi, 16. augusta 1841, vystúpila výprava slovenských národovcov na čele s Ľudovítom Velislavom Štúrom na Kriváň. Už vtedy bol Kriváň považovaný za jeden zo symbolov Slovenska. Výstup štúrovcov mal symbolizovať ich odhodlanie zdolať aj zdanlivo neprekonateľné prekážky. V tých časoch totiž ešte neexistovalo špeciálne horské vybavenie, špeciálna obuv a ani žiadne turistické chodníčky. Práve táto udalosť sa tak stala symbolom národných výstupov, ktoré sa každoročne organizujú na počesť Štúrovcov.

V zmysle štúrovskej tradície sme sa preto rozhodli tento rok zdolať Kriváň aj my. Medzi členmi našej výpravy bol aj poslanec NR SR Milan Mazurek a krajský predseda ĽS Naše Slovensko v Žiline Andrej Medvecký. Pri tomto výstupe však tituly nezohrávali žiadnu rolu, pretože na skalnatých svahoch Kriváňa sú si všetci rovní a každý musel prekonať sám seba. Nášmu odhodlaniu ísť stále vpred prialo aj počasie. Na vrchole Kriváňa nás čakal veľkolepý výhľad na Slovensko. Výhľad, za ktorý sa oplatí bojovať. V okamihu, keď sa do našich zelených vlajok oprel vietor a náš dvojkríž zamával nad Slovenskom nás zalial neopísateľný pocit hrdosti a nádeje. Tak, ako sme zdolali Kriváň dokážeme svorne zdolať  všetky prekážky!