Milan Mazurek sa stal prvým poslancom NR SR, ktorému odobrali mandát

Po takmer troch rokoch, od kedy bol Milan Mazurek hosťom relácie „Debata na telefón“ v rádiu Frontinus, si za svoje slová vypočul právoplatný rozsudok. Dňa 3. septembra 2019 totižto Najvyšší súd SR rozhodol o tom, že poslanec NR SR, politik a zástupca občanov si nemôže slobodne a beztrestne vyjadrovať svoj politický názor. Poslanec NR SR, ktorý je na pôde parlamentu chránený výrokovou imunitou, aby mohol vyjadrovať svoje názory a postoje aj na kontroverzné témy, by sa podľa platného právneho systému na Slovensku mimo parlamentu nemal vyjadrovať vôbec. Inak môže čeliť trestnému stíhaniu a súdnemu procesu, ktorého výsledkom bude zbavenie mandátu.

Milan Mazurek bol uznaný za vinného z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia za výroky prednesené v regionálnom rádio. Posúďte sami, či sú to aj podľa Vás extrémistické vyjadrenia, za ktoré je potrebné odobrať poslancovi NR SR mandát:

„150 miliónov eur sa ide použiť na domy pre ľudí z cigánskych komunít. To jest pre ľudí, ktorí nikdy pre náš národ, pre náš štát, nič neurobili, práve naopak, rozhodli sa žiť asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém. My, ktorí žijeme slušným životom a pracujeme, tak na nás štát úplne kašle, zatiaľ čo týmto asociálom dá zadarmo úplne všetko.“

„My nepotrebujeme nalievať 300 miliónov eur za nejakých 7 – 8 rokov do jednej komunity, stavať im v cigánskych osadách ihriská, ktoré rozbijú, škôlky, ktoré rozbijú, nepotrebujeme ich učiť narábať s počítačom, tancovať. Potrebujeme im dať prácu.“

„…veď sa pozrime, povedzme na prípad v Kolíne nad Rýnom na Silvestra, kde boli stovky bielych žien znásilnených týmito imigrantmi.“

Po vyhlásení rozsudku dali predstavitelia strany a obhajoby odpovede na otázky novinárov, ktoré si môžete pozrieť tu:

Žiadne prekážky nemôžu zastaviť pravdu ani spravodlivosť. ĽS Naše Slovensko je každým dňom silnejšou stranou a aj tento rozsudok nás iba upevnil v tom, že musíme vo svojej práci za ľudí vytrvať a bojovať odhodlanejšie. Milan Mazurek sa pre nás vzorom odvahy a jeho trest sa zapíše do dejín Slovenska ako zlyhanie právneho štátu.

Odvahou proti systému!