ĽS Naše Slovensko sa zúčastnila varšavského pochodu nezávislosti a dvoch medzinárodných konferencií na pôde poľského parlamentu

Vo štvrtok 10. novembra dorazila delegácia siedmych členov ĽS Naše Slovensko, zložená z poslanca NR SR Milan Mazureka, okresného predsedu pre Ružomberok Michala Buchtu, okresného predsedu pre Kežmarok Jána Pastuszeka a štyroch členov strany do Poľska na medzinárodnú konferenciu organizovanú poľským hnutím Ruch Narodowy a poslancom poľského parlamentu Robertom Winnickim.

Hlavnou témou štvrtkovej konferencie bola Európa, jej problémy a budúcnosť. Viedla sa v anglickom jazyku a vystúpili mnohí zaujímaví rečníci s podnetnými príspevkami:

  • Roberto Fiore z talianskej strany Forza Nuova hovoril o demografickej kríze, úpadku kresťanských hodnôt a o tom, ako EÚ ničí nielen taliansky národ
  • Manuel Canduela zo španielskej strany Democracia Nacional predniesol zaujímavý príhovor o situácii v Španielsku, problémoch so separatistickými hnutiami a nejednotnosťou španielskych nacionalistov
  • Frederik Hagberg zo švédskeho hnutia Nordisk Ungdom nám zase predstavil katastrofálnu situáciu vo Švédsku. Hovoril o znásilňovaní bielych žien, ktorého sa vo Švédsku dopúšťajú imigranti z Ázie a Afriky a ako jedinú záchranu Švédska predstavil možnosť vytvorenia paralelnej nacionalistickej republiky vo vnútri Švédska
  • Robert Winnicki, poslanec poľského parlamentu, spolu s Krzystofom Bosakom (obaja z hnutia Ruch Narodowy) kriticky porovnávali situáciu v iných štátoch so situáciou v Poľsku
  • Za stranu ĽS Naše Slovensko vystúpil poslanec NR SR Milan Mazurek, ktorý v krátkosti zhrnul výsledky našej práce na Slovensku a adresoval množstvo motivačných viet svojim kolegom zo zahraničia, aby neskláňali hlavu a nevzdávali svoj boj

foto-1

Po vystúpeniach prišiel čas na diskusiu s poslucháčmi. Najviac otázok smerovalo na nášho poslanca, keďže našu stranu zahraniční kolegovia vnímajú ako fenomén na európskej vlasteneckej scéne. Ľudia sa pýtali na to, ako spolupracujeme s inými stranami v parlamente, či sa stretávame s represáliami zo strany štátnych zložiek a posledná otázka sa týkala cigánskeho problému na Slovensku. Niekoľko účastníkov konferencie, ktorí išli v minulosti cez východné Slovensko do Maďarska, bolo vraj úplne šokovaných z množstva asociálnych cigánskych obydlí a osôb všade popri cestách. Žiaľ, aj takúto vizitku nám v zahraničí nechávajú naši asociálni spoluobčania.

foto-2

V piatok 11. novembra, na výročie získania poľskej nezávislosti v roku 1918, sa konal pochod nezávislosti (Marsz niepodleglosci). Pri prechádzkach Varšavou sme videli poľské vlajky skoro na každom stĺpe, na každom balkóne a v každom druhom okne. S blížiacim sa začiatkom pochodu sa ulice Varšavy zapĺňali desiatkami tisícov prevažne mladých ľudí, chlapcov aj dievčat. Pri tomto pohľade sme v tichosti závideli Poliakom ich obrovskú národnú jednotu a hlavne životný štýl, ktorý si títo mladí ľudia v Poľsku vybrali. Namiesto drog a lacnej zábavy sa rozhodli žiť životom, na ktorý by ich predkovia boli hrdí.

foto-3

Po oficiálnom začiatku akcie a niekoľkých vystúpeniach poľských speváčok dostal slovo poslanec ĽS Naše Slovensko Milan Mazurek. Podľa jeho slov nebolo voľným okom vidieť, kde davy poľských vlajok končia a atmosféra bola doslova neuveriteľná. Pred viac než 100 tisíc ľuďmi predniesol prejav o potrebe jednotnosti Slovanov. Poďakoval sa Poliakom za ich hrdinské činy v minulosti a vyzval k veľkolepej demonštrácii sily nacionalistov na tomto pochode. Po jeho prejave nekonečný dav Poliakov začal skandovať „dziekujeme“ (ďakujeme) a my sme videli, že Poliaci nás berú ako bratov a veľmi si vážia našu návštevu.

foto-4

Keď pochod začal a pohol sa dopredu, nebolo vidieť kde začína, ani kde končí. Najširšie ulice Varšavy boli natesno upchaté desiatkami tisícov poľských vlastencov. V každej tretine tohto pochodu išlo jedno nákladné auto, vybavené obrovským množstvom reproduktorov a rečníci z nich burcovali dav národnými heslami. Keď sme dorazili k národnému štadiónu vo Varšave, kde začalo ďalšie kolo prejavov a hudobných vystúpení, nemo sme sledovali ako nekonečné davy z pochodu stále prichádzali pred štadión a nedokázali sme ani odhadnúť, koľko ľudí ešte stále pochoduje.

foto-6

V sobotu sa konala na pôde parlamentu ďalšia medzinárodná konferencia, kde jednotlivé organizácie prezentovali svoje hnutia, resp. politické strany. Príspevky boli väčšinou kratšie a svoje organizácie tam prezentovali Poliaci, Švédi, Estónci, Švajčiari, Španieli, Holanďania, Česi a my, Slováci. Najväčší rozruch ale opäť vyvolala Ľudová strana Naše Slovensko, prezentovaná poslancom Milanom Mazurekom. Ľudia v zahraničí mali možnosť zoznámiť sa s našimi návrhmi zákonov v NR SR, s naším programom sociálnej pomoci, či našimi vlakovými hliadkami a petíciami za referendá o vystúpení z NATO a EÚ.

foto-7

Po skončení konferencie prišiel čas na spoločnú fotografiu a vrúcne rozlúčenie sa. Všetkým našim priateľom z Poľska a ďalších štátov prajeme veľa úspechov.

foto-8