Letisko v Piešťanoch – obeť nenásytných politikov a manažérov

Ako poslanec Národnej rady a obyvateľ Piešťan pokladám za svoju povinnosť osobne prispieť k tomu, aby letisko v Piešťanoch fungovalo aj naďalej. Zároveň, ako poslanec mám v tomto smere väčšie možnosti ako bežný občan. Samozrejme, že tieto možnosti mám len vďaka občanom, ktorí dali vo voľbách hlas ĽS Naše Slovensko. Pre nás občan, volič, nikdy nebol a nebude „ťuťmákom“, ako občana s nižším platom nazvala poslankyňa za stranu SaS v parlamentnej rozprave. Z ľudu sme vyšli a pre ľud pracujeme!

letisko-thumb

Keby sa tejto zásady držali aj zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja (ktorý vlastní 59,31 % akcií letiska), štátu (ktorý vlastní 20,65 % akcií) a mesta Piešťany (ktoré vlastní 20,04 % akcií) v riadiacich orgánoch Letiska Piešťany, a. s., nebol by osud piešťanského letiska témou dňa. K tomu, že letisko zatiaľ nezlikvidovali, veľmi pomohla iniciatíva poslancov z Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, v rámci ktorej sme na letisko prišli vykonať kontrolný poslanecký prieskum.

poslanecky-prieskum-stanislav-drobny

Zistili sme, že letisko má veľký objem nehnuteľného a nehmotného majetku. Nehmotný majetok predstavujú rôzne licencie, osvedčenia a certifikáty. V porovnaní s majetkom letiska sú dlhy a prevádzková strata nízke. Zároveň treba zdôrazniť, že ak by akcionári odhlasovali zánik letiska, zanikol by aj všetok nehmotný majetok, pretože licencie, rôzne osvedčenia a certifikáty sú neprenosné na iný subjekt. Prípadný nový prevádzkovateľ letiska by ich musel vybavovať nanovo. To predstavuje také náklady, že je nereálne, aby letisko niekto niekedy ešte obnovil. Letisko by navždy skončilo.

Prevádzková strata letiska a jeho zadlženie je ukážkovým príkladom fungovania všetkých ponovembrových vlád. Jeden z poslancov NRSR, ktorý sa zúčastnil prieskumu, v rozhovore pre server Aktuality povedal: „Vedenie letiska svojimi krokmi vedome znižovalo príjmy. Napríklad viacero nákladných leteckých prepravcov oslovilo letisko. To však nebolo schopné zareagovať. A tak odišli inam, napríklad do Popradu“

Najviac šokujúca je však štruktúra dlhov spoločnosti. Z dlhu vo výške približne 1,8 milióna eur tvoria 600 000 eur nevyplatené odmeny a odstupné pre manažérov! Akcionári letiska v minulosti odsúhlasili svojim zástupcom v orgánoch spoločnosti vysoké odmeny a odstupné napriek tomu, že letisko viedli tak, že nemalo peniaze ani na bežné výdavky. Pritom tu nejde len o riaditeľa či zamestnancov, ktorí samozrejme nemôžu pracovať za minimálnu mzdu. Napríklad členovia dozornej rady ešte pred 2 rokmi dostávali odmenu vo výške 1 327 eur mesačne. A dnes sa dokonca dvaja manažéri nominovaní štátom, Darina Machovičová a Peter Poláček, o tieto peniaze s letiskom súdia. Ak súd uzná ich nároky, pošle tým letisko do konkurzu. Všetko úsilie pracujúcich občanov Slovenska, ktorí po generácie letisko budovali, by vyšlo nazmar.

protest-letisko-piestany

Letisko nateraz ostáva funkčné. Na valnom zhromaždení spoločnosti 29. 11. 2016 sa o jeho zániku nehlasovalo. Hlavný akcionár, ktorým je Trnavský samosprávny kraj, stiahol tento bol z programu valného zhromaždenia s tým, že dostal ponuku na vstup strategického investora.

Letisko Piešťany je obrazom stavu slovenskej spoločnosti. Spoločnosti, kde osoby na riadiacich funkciách stratili cit pre národné záujmy. Posledných 27 rokov je plných udalostí, kedy „manažéri“ z dôvodu získania osobného prospechu zničia dielo predchádzajúcich generácií namiesto toho, aby ho rozvíjali. Nezabúdajme na to, kto rozkradol náš štát. Len tak sa vyhneme ďalším „piešťanským letiskám“ v našich mestách, obciach i v našich životoch!

Bc. Stanislav Drobný
poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko